NetResilience – sosiaaliset verkostot

NetResilience

NetResilience tutkii väestönmuutoksen, eli laskevan syntyvyyden, pidentyvän eliniän ja maan sisäisen muuttoliikkeen, vaikutuksia ihmisten sosiaalisten verkostojen rakenteeseen.

Konsortion johtaja: Antti O. Tanskanen, Turun yliopisto
Varajohtaja: Anna Rotkirch, Väestöliitto
Vuorovaikutusvastaava: Tiina Helamaa, Väestöliitto
Koordinaattori: Vesa-Matti Paasivaara, Turun yliopisto

Tutkimuksen teemat – työpaketit

Syntyvyys ja lastensaantitoiveet
Anna Rotkirch, Väestöliitto

Ikääntyvä Suomi
Mirkka Danielsbacka, Turun yliopisto

Alueelliset näkökulmat
Markus Jokela, Helsingin yliopisto

Ajalliset näkökulmat
Virpi Lummaa, Turun yliopisto

Verkostomenetelmät
Jari Saramäki, Aalto yliopisto

Tarkastelemme, miten muuttuvat sosiaaliset verkostot vaikuttavat syntyvyyteen, aktiiviseen ikääntymiseen ja yksilöiden hyvinvointiin. Selvitämme, millaiset verkostot vahvistavat väestön resilienssiä eli kykyä sopeutua vastoinkäymisiin ja yllättäviin tapahtumiin.

Käytämme rekisteri- ja kyselytutkimusaineistoja ja verkostoanalyysin menetelmiä ja tarkastelemme Suomen eri alueiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä, vertaamme nyky-Suomea muihin Euroopan maihin sekä käsittelemme pitkän aikavälin historiallisia muutoksia. NetResilience tuottaa tietoa sekä alueellisesti kohdennettuja politiikkasuosituksia, joiden avulla kunnat ja uudet hyvinvointialueet voivat tuottaa parempia palveluita perheille, nuorille ja ikääntyville.

Tutkimus on saanut rahoitusta strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.