Etelä-Afrikka, Sambia ja Zimbabwe

tiilimuuri, jossa sateenkaaren värit

Sateenkaari-ihmiset kaikkialla maailmassa kokevat syrjintää ja kasvanutta väkivallan uhkaa. Yli 80 maassa homous tai transihmisten identiteetti on kriminalisoitu, ja monissa maissa asenneilmapiiri on erittäin vihamielinen sateenkaari-ihmisiä kohtaan. Teemmekin yhteistyötä sambialaisen ja zimbabwelaisen sateenkaarioikeuksia edistävän järjestön ja eteläafrikkalaisen sateenkaarijärjestöjen kattojärjestön kanssa. Työmme tavoitteena on, että kumppanimme saavat lisää työkaluja omaan vaikuttamistyöhönsä sateenkaari-ihmisten oikeuksien edistämiseksi ja että he voivat tukea tavoittamiaan sateenkaari-ihmisiä tehokkaammin.

Etelä-Afrikka

Lakien puolesta sateenkaari-ihmisten oikeudet on jo melko hyvin turvattu Etelä-Afrikassa, sillä laki kieltää syrjinnän seksuaali- tai sukupuoli-identiteetin perusteella. Samaa sukupuolta olevien avioliitot sallittiin vuonna 2006 ja maa oli ensimmäinen, joka kielsi perustuslailla seksuaaliseen suuntautumiseen kohdistuvan syrjinnän. Myös sukupuolen korjaaminen on Etelä-Afrikassa mahdollista ja laillista.

Kielteiset asenteet ja syrjintä ovat kuitenkin vielä yleisiä lain tarjoamasta suojasta huolimatta. Sateenkaari-ihmiset kohtaavat arjessaan verbaalista ja fyysistä uhkaa sekä suoranaista väkivaltaa. Perinteiset ja konservatiiviset yhteiskunnalliset asenteet stigmatisoivat sateenkaari-ihmisiä edelleen.

Sambia

Sambiassa lainsäädäntö kriminalisoi samaa sukupuolta olevien ihmisten suhteet, seksuaalisuuden ja sateenkaari-ihmisten näkyvyyden. Samaa sukupuolta olevien ihmisten seksuaalisesta suhteesta voi saada peräti kymmenen vuoden vankilatuomion. Yhteiskunnan asenteet sateenkaari-ihmisiä kohtaan ovat jyrkän kielteisiä ja esimerkiksi homoseksuaalisuus nähdään moraalittomana.

Lainsäädäntö ja yhteiskunnalliset asenteet estävät sateenkaari-ihmisiä myös pääsemästä tarvitsemaansa terveydenhoitoon, sillä mahdollisten seuraamusten pelossa terveydenhuollon henkilökunta ei halua tarjota muun muassa hiv-testausta ja -neuvontaa heille. Lainsäädäntö ei myöskään mahdollista sukupuolen korjausta.

Zimbabwe

Kansalaisyhteiskunnan tila Zimbabwessa on hyvin kapea, ja valtio kaventaa entisestään ihmisoikeuksien puolustajien toimintaa. Myös Zimbabwessa lainsäädäntö kriminalisoi samaa sukupuolta olevien ihmisten suhteet ja seksuaalisuuden. Esimerkiksi miesten välisestä suostumuksellisesta seksistä voi saada yhden vuoden vankeustuomion tai sakot. Samaa sukupuolta olevien avioliitot on perustuslaissa kielletty, eikä lainsäädäntö turvaa erityisesti sateenkaari-ihmisten oikeuksia.

Yhteiskunnalliset asenteet sateenkaari-ihmisiä kohtaan ovat hyvin kielteiset ja sateenkaariteemat ovat tabuja. Vihapuhe sateenkaari-ihmisiä kohtaan on hyvin yleistä ja sekä poliitikot että uskonnolliset yhteisöt puhuvat avoimesti sateenkaari-ihmisten oikeuksia vastaan.

Ulkoministeriön logo Tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroin