Etelä-Afrikka, Sambia ja Zimbabwe

tiilimuuri, jossa sateenkaaren värit

Sateenkaari-ihmiset kaikkialla maailmassa kokevat syrjintää ja kasvanutta väkivallan uhkaa. Yli 80 maassa homous tai transihmisten identiteetti on kriminalisoitu, ja monissa maissa asenneilmapiiri on erittäin vihamielinen sateenkaari-ihmisiä kohtaan.

Teemme työtä, jotta kenenkään rakkaus tai identiteetti ei olisi laiton. Tarjoamme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville vaarallisessa ympäristössä turvallisia tiloja, joissa pystyy vapaasti hengittämään ja olemaan oma itsensä. Tuemme pieniä sateenkaarijärjestöjä Sambiassa ja Zimbabwessa sekä koko Afrikan laajuista vaikuttamistyötä eteläafrikkalaisen kattojärjestön kautta. 

Sateenkaarihankkeessa tehdään työtä monella eri tasolla, jotta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeudet toteutuisivat. Yksilötasolla tukea tarjotaan vertaistukiryhmissä, joiden avulla ihmiset voivat turvallisesti pohtia omaan identiteettiin liittyviä kysymyksiä, saada tietoa oman turvallisuuden takaamisesta tai välineitä omien oikeuksien ajamiseen. Vertaiskouluttajat saavat lisää osaamista vaikeiden asioiden työstämiseen sekä tietoa seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista. Tämän seurauksena ihmisten varmuus ja ylpeys omasta identiteetistään kasvaa.  

Työtä tehdään myös vaikuttamalla yhteiskunnan rakenteisiin ja palveluihin. Tavoitteena on, että terveydenhuollon henkilökunnalla olisi enemmän valmiuksia ja osaamista palvella sateenkaariyhteisöjä, ja että heille turvallisten palveluntarjoajien verkosto laajenisi. Esimerkiksi sambialainen trans- ja intersukupuolisten ihmisten oikeuksia edistävä järjestökumppanimme on kouluttanut seksuaaliterveysklinikoiden työntekijöitä transihmisten erityistarpeista. Lisäksi eteläafrikkalainen kumppanimme, Afrikan mantereen sateenkaarijärjestöjen kattojärjestö, on kouluttanut kumppaneitamme strategisen vaikuttamistyön tekemisessä.   

Yhteistyö muiden sateenkaarioikeuksia edistävien kansalaisjärjestöjen kanssa on olennaista työn vaikuttavuuden kannalta. Muiden kansalaisjärjestöjen kanssa vaikutetaan paitsi kansalaisyhteiskunnan äänen vahvistamiseen myös sateenkaari-ihmisiin kohdistuviin asenteisiin ja ennakko-oletuksiin. Esimerkiksi zimbabwelainen kumppanimme vetää alueellaan sateenkaariverkostoa, joka vaihtaa tietoa ja suunnittelee yhteistä vaikuttamistyötä.   

Voit tukea työtämme sateenkaari-ihmisten seksuaalioikeuksien edistämiseksi lahjoittamalla. Kiitos tuestasi! 

Tue työtämme. Lahjoita nyt!

Etelä-Afrikka

Lakien puolesta sateenkaari-ihmisten oikeudet on jo melko hyvin turvattu Etelä-Afrikassa, sillä laki kieltää syrjinnän seksuaali- tai sukupuoli-identiteetin perusteella. Samaa sukupuolta olevien avioliitot sallittiin vuonna 2006 ja maa oli ensimmäinen, joka kielsi perustuslailla seksuaaliseen suuntautumiseen kohdistuvan syrjinnän. Myös sukupuolen korjaaminen on Etelä-Afrikassa mahdollista ja laillista.

Kielteiset asenteet ja syrjintä ovat kuitenkin vielä yleisiä lain tarjoamasta suojasta huolimatta. Sateenkaari-ihmiset kohtaavat arjessaan verbaalista ja fyysistä uhkaa sekä suoranaista väkivaltaa. Perinteiset ja konservatiiviset yhteiskunnalliset asenteet stigmatisoivat sateenkaari-ihmisiä edelleen.

Sambia

Sambiassa lainsäädäntö kriminalisoi samaa sukupuolta olevien ihmisten suhteet, seksuaalisuuden ja sateenkaari-ihmisten näkyvyyden. Samaa sukupuolta olevien ihmisten seksuaalisesta suhteesta voi saada peräti kymmenen vuoden vankilatuomion. Yhteiskunnan asenteet sateenkaari-ihmisiä kohtaan ovat jyrkän kielteisiä ja esimerkiksi homoseksuaalisuus nähdään moraalittomana.

Lainsäädäntö ja yhteiskunnalliset asenteet estävät sateenkaari-ihmisiä myös pääsemästä tarvitsemaansa terveydenhoitoon, sillä mahdollisten seuraamusten pelossa terveydenhuollon henkilökunta ei halua tarjota muun muassa hiv-testausta ja -neuvontaa heille. Lainsäädäntö ei myöskään mahdollista sukupuolen korjausta.

Zimbabwe

Kansalaisyhteiskunnan tila Zimbabwessa on hyvin kapea, ja valtio kaventaa entisestään ihmisoikeuksien puolustajien toimintaa. Myös Zimbabwessa lainsäädäntö kriminalisoi samaa sukupuolta olevien ihmisten suhteet ja seksuaalisuuden. Esimerkiksi miesten välisestä suostumuksellisesta seksistä voi saada yhden vuoden vankeustuomion tai sakot. Samaa sukupuolta olevien avioliitot on perustuslaissa kielletty, eikä lainsäädäntö turvaa erityisesti sateenkaari-ihmisten oikeuksia.

Yhteiskunnalliset asenteet sateenkaari-ihmisiä kohtaan ovat hyvin kielteiset ja sateenkaariteemat ovat tabuja. Vihapuhe sateenkaari-ihmisiä kohtaan on hyvin yleistä ja sekä poliitikot että uskonnolliset yhteisöt puhuvat avoimesti sateenkaari-ihmisten oikeuksia vastaan.

Ulkoministeriön logo Tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroin