Seksuaalioikeudet ja kehitys -ohjelma

Oikeus nauttia seksuaalisuudesta ja oikeus yhdenvertaisuuteen Oikeus turvalliseen aborttiin Oikeus kokonaisvaltaiseen seksuaalikasvatukseen Oikeus ehkäisyyn Oikeusvaikuttaa puun yläosassa. Rungossa ASIANTUNTEMUS SUUREN YLEISÖN TUKI VAIKUTTAMINEN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEET juuressa ASIANTUNTEMUS SUUREN YLEISÖN TUKI VAIKUTTAMINEN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEET YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Ihmisoikeusperustaisuus Kokonaisvaltainen käsitys seksuaalisuudesta Elämänkaariajattelu Intersektionaalisuus

Työmme painopisteitä määrittää Seksuaalioikeudet ja kehitys -ohjelma. Ohjelma ohjaa Väestöliiton kehitysyhteistyötä, kehitys- ja globaaliviestintää ja vaikuttamistyötä vuosina 2021-2024. Ohjelma elää ajassa ja muuttuu toimintaympäristön mukaan.

Kehityspolitiikalla rakennamme maailmaa, jossa seksuaalioikeudet toteutuvat.

Vuosina 2021–2024 keskitymme painotetusti seuraavaan viiteen teemaan:

Olemme valinneet nämä teemat, sillä ne ovat sellaisia, joiden alueella yksilöiden oikeuksia usein loukataan. Näiden edistäminen tukee sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista että ihmisoikeuksien toteutumista.
Viiden painopisteemme lisäksi edistämme kuitenkin laajasti kaikkia seksuaalioikeuksia (linkki seksuaalioikeuksiin).

Väestöliiton kansainvälisen kehityksen ohjelmaa ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, ihmisoikeusperustaisuus, kokonaisvaltainen käsitys seksuaalisuudesta, elämänkaariajattelu sekä intersektionaalisuus.

Väestöliiton Seksuaalioikeudet ja kehitys -ohjelma 2021-2024