Perhe ja kotoutuminen

Mies ja nainen halaavat. Kuvassa näkyy naisen onnelliset kasvot, silmät kiinni. Miehestä näkyy sellkää ja takaraivoa. Molemmat näyttävät afrikkalaistaustaisilta.

Perhesiteet ovat yleisimpiä Suomeen muuton syitä.

Jokaisella muuttajalla on perhe, joka vaikuttaa suuresti muuton syihin, seurauksiin ja muotoihin. Perhe voi olla mukana tai se voi olla muualla. Perhe ja suku motivoivat muuttamaan ja vaikuttavat siihen, minne muutetaan ja miten kotoutuminen onnistuu. Perheellä emme tarkoita vain ydinperhettä, vaan siihen voivat kuulua omat vanhemmat, sisarukset tai muut tärkeät ja kestävät ihmissuhteet – kaikki ne, joita ihminen pitää itse omaan perheeseensä kuuluvina.

Perhe auttaa jaksamaan

Perhe-elämän mukautuminen uuteen ympäristöön on osa kotoutumista. Perhesiteet edistävät ihmisen kotoutumista, koska läheiset tuovat yleensä emotionaalista turvallisuutta ja helpottavat sopeutumiseen liittyvää stressiä. Väestöliitto näkee perheen kotoutuvan voimavarana.

Muutto voi haastaa totutun tavan elää perhe-elämää ja siksi osalle muutto tuottaa perhesuhteisiin hankausta tai kriisin. Sukupuolten ja sukupolvien väliset totutut roolijaot eivät aina toimi uudessa ympäristössä ja odotukset voivat olla ristiriitaisia. Ks. Lisätietoja Kotoutujan roolipaletti-tiedostossa.

Muutto koettelee vanhemmuutta

Lasten ja nuorten identiteetin ja elämäntavan muuttuminen muuton jälkeen voi osalla muuttajista haastaa vanhemmuutta. Tärkeänä Väestöliitto pitää sitä, että vanhemmuuteen ja parisuhteisiin on saatavana tukea ja että muuttaneiden omaa kokemusta kuullaan muuttuvassa tilanteessa. Tähän liittyviä kysymyksiä on käsitelty muun muassa Kohtaamistarinoita-julkaisussa, joka löytyy tästä linkistä.

Perhesuhteisin liittyvät paineet ovat sidoksissa muuhun kotoutumiseen. Jos kielen oppimisessa, terveydessä, toimeentulon järjestymisessä tai sosiaalisten suhteiden luomisessa on ongelmia, ne heijastuvat usein myös intiimeihin suhteisiin ja vanhemmuuteen. Ympäröivän yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän ennakkoluulot syrjintä ja rasismi heijastuvat myös perhe-elämään. Palveluissa suunnistamisessa avuksi olemme kehittäneet Kompassi-kartan, josta löytyy tietoa tästä linkistä.