Mitä työpaikan perheystävällisyys on?

Kollaasi, jossa neljä erilaista perhetilannetta erillisinä kuvina: ikäihmiset halaamassa, raskaana oleva henkilö tietokoneella, iloinen lapsiperhe sekä nuori mies halaamassa koiraa.

Perheen ja työn yhteensovittaminen koskee eri elämäntilanteissa ja elämänvaiheissa olevia ihmisiä. Perheystävällisyys on asenteita ja tekoja, joilla mahdollistetaan työteon ja perhe-elämän sujuvuus. Perheystävällisyydellä tuetaan työkykyä ja hyvinvointia sekä työn laatua ja tehokkuutta.

Pienilläkin perheystävällisillä teoilla voi olla suuri merkitys henkilöstön hyvinvoinnissa ja arkielämässä. Esimerkiksi viikkopalaverien tai kokousten sijoittaminen nk. ydintyöajalle niin, että ajankohta sopii mahdollisimman hyvin kaikkien osallistujien arjen aikatauluihin, voi osoittautua pieneksi mutta tehokkaaksi keinoksi tukea perheystävällisyyttä työyhteisössä.

Lisäksi perheystävällisyyttä voidaan tukea pienillä eleillä, jotka kertovat työnantajan perhemyönteisestä asenteesta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi avointen ovien päivä, perheenjäsenten kutsuminen työpaikan juhliin tai työyhteisön lähettämät tervehdykset ja muistamiset erilaisten perhetapahtumien yhteydessä.

Koska meillä kaikilla on perhe -logo.

Perheellä tarkoitetaan tässä laajasti niitä henkilöitä, jotka vastaaja katsoo kuuluviksi perheeseensä: omat lapset, puoliso, omat/puolison vanhemmat, bonuslapset, omat sisarukset ym. Lainsäädännössä perheen määritelmä ei välttämättä ole aina sama kuin koettu perheside.

Perheen ja työn yhteensovittamisen tilanteet työpaikoilla voivat olla toistuvia tai tilapäisiä. Vastuu hyvien perheystävällisten käytäntöjen toteutumisesta on sekä työnantajalla että työntekijöillä. Kyse voi olla toivotun osa-aikaisen työn tekemisen mahdollisuuksista, lyhennetystä työajasta, erilaisista työhön ja työaikoihin liittyvistä järjestelyistä, kuten työvuorojen sopimisesta, etätyöjärjestelyistä, mahdollisuuksista käyttää perhevapaita ja palata sujuvasti perhevapaalta takaisin töihin.

Seitsemän osa-aluetta työpaikan perheystävällisyydessä.
Työpaikan perheystävällisyys rakentuu eri osa-alueista, jotka ovat mukana ohjelmaan kuuluvassa perheystävällisyyskyselyssä.