Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi

Jokaisella on oikeus keholliseen koskemattomuuteen. Ihmisiä tulee suojella seksuaaliväkivallalta ja sukupuolistuneelta väkivallalta. Tähän sisältyy suojelu raiskauksilta, sukuelinten silpomiselta, seksuaaliselta kaltoinkohtelulta ja häirinnältä. Jokaisella on myös oikeus päättää itse avioitumisestaan sekä suojata itsensä suunnittelemattomilta raskauksilta ja seksitaudeilta.

Sukupuolistunut väkivalta

Sukupuolistunut väkivalta pitää sisällään erilaisia ilmiöitä. Esimerkiksi väkivalta, joka kohdistuu henkilöön sukupuoli-identiteetin tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi, on sukupuolistunutta väkivaltaa.
Suuri osa sukupuoleen kohdistuvasta väkivallasta kohdistuu tyttöihin, naisiin ja vähemmistöihin. Miehiin ja poikiin kohdistuu kuitenkin myös väkivaltaa heidän sukupuolensa vuoksi. Yleisintä tämä on miehillä ja pojilla, jotka eivät sukupuoli­-ilmaisultaan sovi yleiseen käsitykseen ”oikeanlaisesta” miehekkyydestä.

Seksuaali-­ ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ovat muita suuremmassa riskissä joutua seksuaaliseen suuntautumiseensa tai sukupuoli-­ilmaisuunsa perustuvan väkivallan kohteeksi. Homoseksuaalisuus on edelleen rikollista kymmenissä maissa. Viranomaiset ja valtio osallistuvat näissä maissa vähemmistöjen seksuaalioikeuksien loukkaamiseen sen sijaan, että suojelisivat heidän oikeuksiaan.

Myös Suomessa seksuaali­- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kokevat syrjintää. Esimerkiksi seksuaali­ ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret kohtaavat muita nuoria useammin väkivaltaa ja syrjintää, jotka vaikuttavat myös nuorten psyykkiseen hyvinvointiin.

Veli kuljetta siskoaan lapsiavioliittoon väkijoukon keskellä
Kuva: UNFPA

Lapsiavioliitot ovat väkivaltaa

Jokaisella täysi-­ikäisellä ihmisellä on etniseen taustaan, kansalaisuuteen tai uskontoon katsomatta oikeus mennä naimisiin ja perustaa perhe. Avioitumisikä tulee kuitenkin määrittää laissa, jotta lapsia voidaan suojella lapsiavioliitoilta.
Lapsiavioliitoilla on useita kauaskantoisia ja haitallisia vaikutuksia lasten elämään. Ne ovat este koulunkäynnille, mikä vähentää tulevaisuuden työmahdollisuuksia. Lapsiavioliitot johtavat usein myös lapsien raskauksiin, jotka taas voivat vaarantavaa lasten terveyden ja hengen