Tutkimuksia syntyvyydestä

Syntyvyyden ja väestökehityksen kysymykset ovat Väestöntutkimuslaitoksen tutkimustyön ytimessä.

Kyseisiä teemoja käsittelee myös syksyllä 2020 julkaisemamme väestöpoliittinen ohjelma Kestävän väestönkehityksen Suomi.

Toteutamme vuosina 2020–2021 Generations and Gender Survey -tutkimuksen, jossa tutkimme syntyvyyden muutoksia Suomessa.

Tutkimuslaitos julkaisee vuosikirjaa Finnish Yearbook of Population Research, jossa ilmestyy erityisesti Suomea ja Itämeren aluetta koskevaa väestöntutkimusta.

Keskeisenä aineistonamme syntyvyystutkimuksessa ovat Perhebarometrikyselyt, joita Väestöliitto on kerännyt yli 20 vuoden ajan. Tutkimme syntyvyyttä ja lastensaantia muun muassa vuosien 2015 ja 2017 Perhebarometreissa.

Aiemmin olemme tutkineet myös vauvakuumetta, hedelmöityshoitokokemuksia sekä aborttien sosiaalihistoriaa Suomessa.

Julkaisujamme syntyvyydestä