Tutkimuksia syntyvyydestä

Syntyvyyden ja väestökehityksen kysymykset ovat Väestöntutkimuslaitoksen tutkimustyön ytimessä.

Kyseisiä teemoja käsittelee myös syksyllä 2020 julkaisemamme väestöpoliittinen ohjelma Kestävän väestönkehityksen Suomi.

Toteutamme vuosina 2020–2021 Generations and Gender Survey -tutkimuksen, jossa tutkimme syntyvyyden muutoksia Suomessa.

Tutkimuslaitos julkaisee vuosikirjaa Finnish Yearbook of Population Research (linkki vuosikirjan sivulle), jossa ilmestyy erityisesti Suomea ja Itämeren aluetta koskevaa väestöntutkimusta.

Keskeisenä aineistonamme syntyvyystutkimuksessa ovat perhebarometrikyselyt, joita Väestöliitto on kerännyt yli 20 vuoden ajan. Tutkimme syntyvyyttä ja lastensaantia muun muassa vuosien 2015 ja 2017 Perhebarometreissa.

Aiemmin olemme tutkineet myös vauvakuumetta, hedelmöityshoitokokemuksia sekä aborttien sosiaalihistoriaa Suomessa.

Julkaisujamme syntyvyydestä

Mikkola, Henri, Hiilamo, Heikki & Eloranta, Jari. 2020. Syntyvyyden laskun alueelliset muutostekijät Suomessa. Kansantaloudellinen aikakauskirja.

Tietovuoto. 2018. Suomalaiset haluavat nykyään vähemmän lapsia kuin ennen. Väestöntutkimuslaitos.

Rotkirch, Anna, Tammisalo, Kristiina, Miettinen, Anneli ja Berg, Venla. 2017. Miksi vanhemmuutta lykätään? Nuorten aikuisten näkemyksiä lastensaannista. Katsauksia E51.

Miettinen, Anneli. 2015. Miksi syntyvyys laskee (pdf). Katsauksia E 49. Helsinki: Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos.

Tietovuoto. 2016. Vapaaehtoinen lapsettomuus yleistyy Suomessa. Väestöntutkimuslaitos.

Tietovuoto, 2016. Ovatko puolisot samaa mieltä lastenhankinnasta? Väestöntutkimuslaitos.

Lainiala, Lassi. 2012. Toiveesta toteutukseen. Suomalaisten lastenhankintaa selittäviä tekijöitä. Katsauksia E 44. Helsinki: Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos.

Miettinen, Anneli & Rotkirch, Anna. 2008. Milloin on lapsen aika? Lastenhankinnan toiveet ja esteet. Perhebarometri 2008. Katsauksia E 34. Helsinki: Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos.

Miettinen, Anneli. 2010. Voluntary or Involuntary Childlessness? Socio-Demographic Factors and Childlessness Intentions among Childless Finnish Men and Women aged 25–44, Finnish Yearbook of Population Research 2010: 5–24. https://doi.org/10.23979/fypr.45051

Miettinen, Anneli & Basten, Stuart & Rotkirch, Anna. 2011. Gender equality and fertility intentions revisited. Evidence from Finland. Demographic Research 24(20): 469–496. 10.4054/DemRes.2011.24.20

Milla Sinnemäki. 2010. Lastenhankinta-aikeiden ja persoonallisuuspiirteiden yhteys. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.