Tutkimuksia syntyvyydestä

Syntyvyyden ja väestökehityksen kysymykset ovat Väestöntutkimuslaitoksen tutkimustyön ytimessä.

Kyseisiä teemoja käsittelee myös syksyllä 2020 julkaisemamme väestöpoliittinen ohjelma Kestävän väestönkehityksen Suomi.

Toteutamme vuosina 2020–2021 Generations and Gender Survey -tutkimuksen, jossa tutkimme syntyvyyden muutoksia Suomessa.

Tutkimuslaitos julkaisee vuosikirjaa Finnish Yearbook of Population Research, jossa ilmestyy erityisesti Suomea ja Itämeren aluetta koskevaa väestöntutkimusta.

Keskeisenä aineistonamme syntyvyystutkimuksessa ovat Perhebarometrikyselyt, joita Väestöliitto on kerännyt yli 20 vuoden ajan. Tutkimme syntyvyyttä ja lastensaantia muun muassa vuosien 2015 ja 2017 Perhebarometreissa.

Aiemmin olemme tutkineet myös vauvakuumetta, hedelmöityshoitokokemuksia sekä aborttien sosiaalihistoriaa Suomessa.

Julkaisujamme syntyvyydestä

Rotkirch, A. (2020). The wish for a child. Vienna Yearbook of Population Research. Vol 18. https://doi.org/10.1553/populationyearbook2020.deb05

Berg, V., Miettinen, A., Jokela, M., & Rotkirch, A. (2020). Shorter birth intervals between siblings are associated with increased risk of parental divorce. PLoS One, 15(1), e0228237. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228237

Berg, V., Lawson, D. W., & Rotkirch, A. (2020). Financial opportunity costs and deaths among close kin are independently associated with reproductive timing in a contemporary high-income society. Proceedings of the Royal Society B, 287(1919), 20192478. https://doi.org/10.1098/rspb.2019.2478

Mikkola, Henri, Hiilamo, Heikki & Eloranta, Jari. 2020. Syntyvyyden laskun alueelliset muutostekijät Suomessa. Kansantaloudellinen aikakauskirja.

Tietovuoto. 2018. Suomalaiset haluavat nykyään vähemmän lapsia kuin ennen. Väestöntutkimuslaitos.

Rotkirch, Anna, Tammisalo, Kristiina, Miettinen, Anneli ja Berg, Venla. 2017. Miksi vanhemmuutta lykätään? Nuorten aikuisten näkemyksiä lastensaannista. Katsauksia E51.

Tietovuoto. 2016. Vapaaehtoinen lapsettomuus yleistyy Suomessa. Väestöntutkimuslaitos.

Tietovuoto, 2016. Ovatko puolisot samaa mieltä lastenhankinnasta? Väestöntutkimuslaitos.

Miettinen, Anneli. 2015. Miksi syntyvyys laskee (pdf). Katsauksia E 49. Helsinki: Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos.

Lainiala, Lassi. 2012. Toiveesta toteutukseen. Suomalaisten lastenhankintaa selittäviä tekijöitä. Katsauksia E 44. Helsinki: Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos.

Miettinen, Anneli & Basten, Stuart & Rotkirch, Anna. 2011. Gender equality and fertility intentions revisited. Evidence from Finland. Demographic Research 24(20): 469–496. 10.4054/DemRes.2011.24.20

Miettinen, Anneli. 2010. Voluntary or Involuntary Childlessness? Socio-Demographic Factors and Childlessness Intentions among Childless Finnish Men and Women aged 25–44, Finnish Yearbook of Population Research 2010: 5–24. https://doi.org/10.23979/fypr.45051

Milla Sinnemäki. 2010. Lastenhankinta-aikeiden ja persoonallisuuspiirteiden yhteys. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto. http://hdl.handle.net/10138/16083

Miettinen, Anneli & Rotkirch, Anna. 2008. Milloin on lapsen aika? Lastenhankinnan toiveet ja esteet. Perhebarometri 2008. Katsauksia E 34. Helsinki: Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos.