Miksi syntyvyys laskee?

Suomalaisten lastensaantiin liittyviä toiveita ja odotuksia

Perhebarometri 2015

Syntyvyys laskee Suomessa viidettä vuotta. Onko tämä suomalaisten mielestä toivottu kehityssuunta? Mihin suuntaan lastenhankintaa koskevat odotukset ja toiveet ovat kehittymässä? Onko myös meillä havaittavissa pienen perheen ihanteen yleistymistä kuten muualla Euroopassa? Entä näkyykö pitkään jatkunut taloudellinen taantuma myös perheen perustamista koskevissa päätöksissä?

Näitä kysymyksiä ja muita suomalaisten perheellistymiseen liittyviä trendejä tarkastellaan tässä Väestöliiton Perhebarometrissä 2015. Tiedot perustuvat vuoden 2015 alussa kerättyyn kyselytutkimukseen, johon vastasi lähes 3 200 20–50-vuotiasta suomalaista. Tuloksia verrataan aiempaan, vuonna 2008 tehtyyn lastenhankinta-aikeita selvittäneeseen barometriin.

Seitsemän vuoden aikana suomalainen lastenhankintaa koskeva ilmapiiri on muuttunut yllättävän paljon, ja muun muassa lapsettomuuden ihanne on yleistynyt. Perhebarometri selvittää, ovatko työttömyys tai toimeentulovaikeudet yhteydessä alentuneisiin lapsilukutoiveisiin. Lisäksi tarkastellaan suomalaisten näkemyksiä siitä, voiko perhepolitiikan keinoin vaikuttaa perheiden lastenhankintaan.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto ry, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Anneli Miettinen
ISBN 978-952-226-172-4
Kustantaja Väestöliitto ry
Taitto Lena Malm
Sivumäärä 96

Kirjoittaja

Anneli Miettinen

Anneli Miettinen (VTM) on entinen Väestöntutkimuslaitoksen tutkija.