Seksuaalioikeudet

Seksuaalisuus on luonnollinen osa ihmisyyttä läpi elämän. Seksuaalisuuteen kuuluvat esimerkiksi seksuaalinen kehitys, biologinen sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, sosiaalinen sukupuoli-identiteetti ja -rooli sekä suvun jatkaminen. Seksuaalisuutta voidaan kokea ja ilmaista monin eri tavoin muun muassa asenteissa, arvoissa, uskomuksissa sekä suhteessa itseen ja toisiin.

Seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan yksilöiden oikeuksia päättää tietoisesti ja itsenäisesti omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista. Seksuaalioikeuksien toteutuminen on keskeistä ihmisen hyvinvoinnille ja tasapainoiselle elämälle.

Väestöliitto jakaa seksuaalioikeudet seitsemään kategoriaan. Kaikki oikeudet sisältävät myös velvollisuuden ja vastuun. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella on velvollisuus kunnioittaa muiden oikeuksia toteuttaessaan omia seksuaalioikeuksiaan. Valtioilla on myös vastuu siitä, että jokaisen oikeudet turvataan lainsäädännöllä ja että oikeuksien loukkauksiin puututaan.

Tässä on linkki Seksuaalioikeudet -julkaisuumme.