Perheystävällisyyden hyödyt

Aikuinen tasapainoilee sillalla syksyisessä maisemassa selkä kameraan päin.

Perheystävälliset käytännöt ja asenteet edistävät koko henkilöstön hyvinvointia, tasa-arvoa ja yrityksen tuottavuutta. Perheystävällisyyden ja eri elämänkaaren vaiheiden huomioon ottaminen ja ennakointi tuo työnantajalle myös kustannussäästöjä.

Mitä hyötyä perheystävällisyydestä on yritykselle?

Ihmisten hyvinvoinnilla on merkitystä työnteon tuottavuuteen muun muassa motivaation ja sitoutumisen kautta. Tätä on tutkittu paljon eri yhteyksissä. Työnteon joustavuus lisää mahdollisuutta sovittaa yhteen työ ja muu elämä, mikä lisää tyytyväisyyttä, motivaatiota ja tehokkuutta.

Lisää työhyvinvointia

 • joustavuus työajoissa ja sijaisuus- ja muissa järjestelyissä lisääntyy
 • työn ja muun elämän tasapaino paranee
 • toimintatavat muuttuvat

Parantaa toimintakulttuuria

 • johdon ja esihenkilöiden tietotaito ja asenne perheystävällisyyden toteuttamisessa hyödyttävät koko yritystä ja henkilöstöä
 • johto ja esihenkilöt toimivat hyvänä esimerkkinä perheystävällisyyden toteutumisesta
 • selkeät ohjeet ja pelisäännöt tukevat henkilöstön tasapuolista kohtelua ja yhdenvertaisuutta
 • vanhakantaisten asenteiden tilalle saadaan uudenaikaisia toimintamalleja

Tuo kustannussäästöjä

 • sairauspoissaolot vähenevät
 • osaava henkilöstö sitoutuu työnantajaansa
 • henkilöstön vaihtuvuus pysyy sopivalla tasolla

Parantaa työnantajamielikuvaa

 • maine perheystävällisenä työnantajana on rekrytointivaltti
 • työntekijät sitoutuvat työnantajaan ja työyhteisöön
 • ylpeys ja tyytyväisyys/kiitollisuus omasta työpaikasta vahvistuvat

Tuottavuus paranee

 • työteho kasvaa
 • työ- ja päätöksentekoprosessit ovat selkeitä
 • resursointi paranee.