Perheystävällisyyden hyödyt

Aikuinen tasapainoilee sillalla syksyisessä maisemassa selkä kameraan päin.

Perheystävälliset käytännöt ja asenteet edistävät koko henkilöstön hyvinvointia, tasa-arvoa ja yrityksen tuottavuutta. Perheystävällisyyden ja eri elämänkaaren vaiheiden huomioon ottaminen ja ennakointi tuo työnantajalle myös kustannussäästöjä.

Mitä hyötyä perheystävällisyydestä on yritykselle?

Lisää työhyvinvointia

 • joustavuus työajoissa ja sijaisuus- ja muissa järjestelyissä lisääntyy
 • työn ja muun elämän tasapaino paranee
 • toimintatavat muuttuvat

Parantaa toimintakulttuuria

 • johdon ja esihenkilöiden tietotaito ja asenne perheystävällisyyden toteuttamisessa hyödyttävät koko yritystä ja henkilöstöä
 • johto ja esihenkilöt toimivat hyvänä esimerkkinä perheystävällisyyden toteutumisesta
 • selkeät ohjeet ja pelisäännöt tukevat henkilöstön tasapuolista kohtelua ja yhdenvertaisuutta
 • vanhakantaisten asenteiden tilalle saadaan uudenaikaisia toimintamalleja

Tuo kustannussäästöjä

 • sairauspoissaolot vähenevät
 • osaava henkilöstö sitoutuu työnantajaansa
 • henkilöstön vaihtuvuus pysyy sopivalla tasolla

Parantaa työnantajamielikuvaa

 • maine perheystävällisenä työnantajana on rekrytointivaltti
 • työntekijät sitoutuvat työnantajaan ja työyhteisöön
 • ylpeys ja tyytyväisyys/kiitollisuus omasta työpaikasta vahvistuvat

Tuottavuus paranee

 • työteho kasvaa
 • työ- ja päätöksentekoprosessit ovat selkeitä
 • resursointi paranee.