Digitaalinen hyvinvointi perheissä

Kahden aikuisen videopuhelu vanhempien kanssa. Heillä on laseissa kuohuviiniä ja edessä ruokaa.

Suomalaisten arki on muuttunut nopeasti teknologian täyttämäksi. Digitaalinen hyvinvointi perheissä -hanke selvitti digitaalisen murroksen vaikutuksia läheisiin ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin. Hankkeen avulla on kartoitettu toimenpiteitä ja tuotettu konkreettisia materiaaleja suomalaisten digihyvinvoinnin tueksi.

Digitaalisen hyvinvoinnin tiekartta on luotu Demos Helsingin, Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen ja Mediakasvatusseuran yhteistyönä. Mediakasvatusseuran sivuilla on julkaistu myös uusi digihyvinvoinnin verkko-opas kansalaisille, joka neuvoo tasapainoisen digiarjen muodostamisessa. Hankkeen loppuraportti esittelee tutkimustuloksia ja summaa hankkeen tulokset.

Materiaalit (kts. alla) esittelevät ratkaisuja, joilla perheet, pariskunnat ja suomalainen yhteiskunta voivat tutkitun tiedon pohjalta tarttua teknologian tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteena on tehdä Suomesta digihyvinvoinnin mallimaa.

Elokuussa 2020 loppunut hanke oli osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa (VN TEAS).

Julkaisut

Yhteystiedot

Anna Rotkirch, tutkimusprofessori
anna.rotkirch@vaestoliitto.fi

Tutustu hankkeen materiaaleihin