Seksuaalisuus parisuhteessa

Voiko vetovoimaa ylläpitää pitkässä parisuhteessa?

Ne parit, ketkä ovat tyytyväisiä yhteisesti jaettuihin seksuaalisuulisiin kokemuksiin, raportoivat korkeampaa tyytyväisyyttä parisuhteeseensa. Parisuhteessa intohimon kokeminen on monille tärkeä osa parisuhdetta. Moni parisuhteessa elävä kärsii siitä, että pitkässä suhteessa intohimo hiipuu ajan kuluessa.

Jotkut parit päätyvät eroon siinä vaiheessa, kun suhteen alkuhuuma laantuu. Toisaalta tutkimusten mukaan pitkässä parisuhteissa elävät raportoivat korkeampaa tyytyväisyyttä jaettuihin seksuaalisiin kokemuksiin verrattuna tuoreisiin pareihin.

Seksi ja tunteet

Tunteet vaikuttavat seksuaaliseen nautintoon. Seksuaalinen halu syttyy ihmisen mielessä. Jos seksuaalisuuden toteuttaminen tuo nautintoa ja mielihyvää, mielessä herää kiinnostuminen ja tätä kautta halu sen toteuttamiseen. Seksuaalisesti miellyttävät mielikuvat sekä niihin liitetyt tunteet auttavat kehoa virittymään. Toisaalta kehon kiihottuminen voi saada myös aikaan seksuaalisia mielikuvia. Seksuaalisessa halussa mieli ja keho toimivat yhteistyössä.

Halu on toisaalta tahdosta ja ajattelusta riippuvaista. Ajattelun ja keskittymisen avulla voidaan paljolti vaikuttaa nautintoon. Hyväksi koettuja seksuaalisia kokemuksia yhdistää niissä koetut voimakkaat tunteet.

Halun synnyn kannalta on tärkeää kokea olevansa hyväksytty ja haluttu. Turvallisuuden tunteen merkitys halun syttymisen kannalta on monille tärkeää. Tuolloin on helpompaa ajatella seksuaalisia mielikuvia ja virittäytyä tunnelmaan.

Seksuaalinen halukkuus ja tarpeet vaihtelevat elämänkaaren aikana. On tavallista, että parisuhteessa osapuolten halukkuus vaihtelee. Toisinaan halut kohtaavat enemmän kumppanin kanssa ja toisinaan voi tuntua, että etäisyys halujen määrässä on suuri. Erilaiset elämän kriisit, vaiheet ja muutokset tuovat eriparisuutta seksuaaliseen haluun. Tärkeintä on opetella kommunikoimaan omista tarpeista ja toiveista sekä pyrkiä yhdessä löytämään ratkaisuja seksuaalisten kokemusten määrään ja tapaan olla läheisyydessä.

Jokainen suhde on omanlaisensa ja halun määrä vaihtelee eri ihmisillä. Vetovoimaa parisuhteessa voidaan lisätä huomioimalla molempien halua ruokkivia asioita. On tavallista, että toiselle esimerkiksi jännitystä tuottavat asiat lisäävät halukkuutta, kun taas toiselle jännitys voi olla täysi turn-off. Siitä huolimatta, on mahdollista löytää yhteiseen seksuaalisuuteen kompromisseja ja molempia tyydyttäviä tapoja toteuttaa sitä.

Uskomukset ohjaavat seksielämää

Uskomus, että toimivan seksielämän saa rakennettua vain sopivan sielunkumppanin kanssa, voi johtaa vaikeuksiin ratkoa seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia ja haluttomuutta. Sen sijaan omaan ja yhteiseen kasvun mahdollisuuteen uskominen auttaa mukautumaan silloin, kun seksielämää uhkaa esimerkiksi elämäntilanteeseen liittyvät ulkoiset tekijät. Tällaisia tilanteita voivat olla lapsen syntymä, sairastuminen tai menetykset.