Perheystävällinen työpaikka -ohjelma

Isä ja lapsi selin kameraan kävelemässä käsikkäin kotitiellä.

Myönnämme Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen työpaikoille, jotka täyttävät perheystävällisyyden kriteerit. Tunnus kertoo työnantajan sosiaalisesta vastuullisuudesta ja sitoutumisesta perheystävällisyyden toteuttamiseen.

Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä ja asenteita.

 • Olennaisinta perheystävällisyyden toteuttamisessa ovat hyvä henkilöstöpolitiikka ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
 • Työpaikalla on sovittu yhteisistä pelisäännöistä ja joustojen mahdollisuuksista. Näistä myös tiedotetaan aktiivisesti. Pelisääntöjä ja ohjeistuksia päivitetään ja kehitetään.

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma sopii eri toimialoille ja erikokoisille organisaatioille.

 • Ohjelmaa voivat hyödyntää kaikki työpaikat, jotka haluavat toimia perheystävällisesti ja tukea ihmisten yhdenvertaisuutta, työyhteisön monimuotoisuutta ja tasa-arvoa.
 • Perheystävällisyys ei rajoitu vain lapsiperheisiin, vaan perhe on käsitteenä laaja: perheystävällisyys ulottuu elämänkaaren eri vaiheisiin.
 • Perheystävällinen työpaikka -ohjelma on suunniteltu niin, että se sopii yhtä laille yksityiselle, julkiselle ja järjestösektorille.
 • Ohjelma etenee vaiheittain. Vaiheet ovat maksullisia.
 • Hinnat: Väestöliitto on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Ohjelman hinnoittelu perustuu kustannuksiin, joita Väestöliitolle aiheutuu toiminnasta ja sen kehittämisestä. Näin jokaiselle asiakkaalle tarjotaan kustannustehokas tapa kehittää organisaatiotaan.

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma hyödyttää kaikkia. Ohjelma on investointi yrityksen tärkeimpään pääomaan – omaan henkilökuntaan.

 • Henkilöstölle ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia entistä perheystävällisempään ja joustavampaan työskentelyyn.
 • Lisääntyvä työhyvinvointi vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa työn tehokkuutta ja tuottavuutta.
 • Yritykselle ohjelma tarjoaa merkityksellisen tavan rakentaa aidosti houkuttelevaa työnantajakuvaa.
 • Ohjelma tukee työpaikan tavoitteellista kehittämistyötä. Kehittämisvaihe kestää tyypillisesti vuodesta kolmeen.

Kerromme mielellämme tarkemmin Perheystävällinen työpaikka -ohjelmasta. Väestöliitto tarjoaa myös ohjelmasta erillisiä valmennusryhmiä ja perheystävällisyyden kehittämispalvelua.

Yhteystiedot:

Anna Kokko, Ohjelmapäällikkö

050 342 0572, anna.kokko@vaestoliitto.fi

 

Katso myös:

Perheystävällisen työpaikan periaatteet (pdf)

Esihenkilön muistilista perheystävällisyys (pdf)

Tasa-arvo tahdon asiana_- Perhe- ja isäystävällistä työkulttuuria rakentamassa (Raportti, Kokko 2021, saavutettava pdf)

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma on Vuoden vaikuttavin ARVO-teko 2018

Perheystävällinen työpaikka -ohjelman logo.