Perheystävällinen työpaikka -ohjelma

Isä ja lapsi selin kameraan kävelemässä käsikkäin kotitiellä.

Myönnämme Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen työpaikoille, jotka täyttävät perheystävällisyyden kriteerit. Tunnus kertoo työnantajan sosiaalisesta vastuullisuudesta ja sitoutumisesta perheystävällisyyden toteuttamiseen.

Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet ja niihin liittyvät tarpeet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä ja asenteita. Olennaisinta perheystävällisyyden toteuttamisessa ovat hyvä henkilöstöpolitiikka ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen. Työpaikalla on sovittu yhteisistä pelisäännöistä ja joustojen mahdollisuuksista. Näistä myös tiedotetaan aktiivisesti. Pelisääntöjä ja ohjeistuksia päivitetään ja kehitetään.

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma sopii eri toimialoille ja erikokoisille organisaatioille. Ohjelmaa voivat hyödyntää kaikki työpaikat, jotka haluavat toimia perheystävällisesti ja tukea ihmisten yhdenvertaisuutta sekä työyhteisön monimuotoisuutta ja tasa-arvoa.

Perheystävällisyys ei rajoitu vain lapsiperheisiin, vaan perhe on käsitteenä laaja: perheystävällisyys ulottuu elämänkaaren eri vaiheisiin. Perheystävällinen työpaikka -ohjelma on suunniteltu niin, että se sopii yhtä laille yksityiselle, julkiselle ja järjestösektorille. Ohjelma etenee vaiheittain. Vaiheet ovat maksullisia.

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma hyödyttää kaikkia työntekijöitä organisaatiossa. Ohjelma on investointi yrityksen tärkeimpään pääomaan – omaan henkilökuntaan. Henkilöstölle ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia entistä perheystävällisempään ja joustavampaan työskentelyyn. Lisääntyvä työhyvinvointi vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa työn tehokkuutta ja tuottavuutta. Yritykselle ohjelma tarjoaa lisäksi aidosti merkityksellisen tavan rakentaa entistä houkuttelevampaa työnantajamielikuvaa. Ohjelma tukee työpaikan tavoitteellista kehittämistyötä. Kehittämisvaihe kestää tyypillisesti vuodesta kolmeen.

Kerromme mielellämme tarkemmin Perheystävällinen työpaikka -ohjelmasta. Väestöliitto tarjoaa myös ohjelmasta erillisiä valmennusryhmiä ja perheystävällisyyden kehittämispalvelua.

Yhteystiedot:

Anna Kokko, Ohjelmapäällikkö

050 342 0572, anna.kokko@vaestoliitto.fi

 

Katso myös:

Eteneminen ja hinnoittelu (pdf)

Perheystävällisen työpaikan periaatteet (pdf)

Esihenkilön muistilista perheystävällisyys (pdf)

Tasa-arvo tahdon asiana_- Perhe- ja isäystävällistä työkulttuuria rakentamassa (Raportti, Kokko 2021, saavutettava pdf)

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma on Vuoden vaikuttavin ARVO-teko 2018

Perheystävällinen työpaikka -ohjelman logo.