Seksuaalioikeuksista kotoutujille ja ammattilaisille

Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia.

Kotoutuminen uuteen maahan ja uuteen ympäristöön edellyttää maan tapojen tuntemista. On tärkeää tietää mitä erilaiset asiat tarkoittavat ja miten niihin suhtaudutaan. Tasa-arvo, perhekäsitykset ja seksuaalioikeudet voivat toteutua Suomessa toisin kuin joissain muissa maissa. Suomessa noudatetaan kansainvälisiä sopimuksia ihmisoikeuksista ja lapsen oikeuksista. Näihin oikeuksiin kuuluvat seksuaalioikeudet.

Maahan muuttanut: voit lukea lisää seksuaalioikeuksista, opetella suomea ja tehdä tehtäviä tästä linkistä avautuvalla kurssilla Tietoa seksuaalisuudesta suomea opiskeleville. Kurssi on Hyvä kysymys -alustalla, josta löytyy myös muuta tietoa sinulle tästä linkistä.

Ammattilainen: aineistoja ja oppaita työhösi löytyy Väestöliiton sivuilta tästä linkistä.