Nuorisotyöryhmä

Sateenkaarilippuja Pride -kulkueessa Helsingissä 2019.
Finn stock / Shutterstock.com

Väestöliiton nuorisotyöryhmä on suunnattu 16-26 -vuotiaille nuorille. Työryhmän tarkoituksena on edistää nuorten seksuaalioikeuksia ja yhdenvertaisuutta sekä tuoda nuorten ääni kuuluviin Väestöliiton toiminnassa.

Ryhmä toimii itseohjautuvasti luoden omia kampanjoita, tapahtumia sekä sosiaalisen median sisältöjä ja kirjoittaa Väestöliiton blogiin tekstejä. Hurma julkaisee tekstejä seksuaalioikeuksiin ja -terveyteen sekä laajemmin yhdenvertaisuuteen liittyen. Muu kansalaisaktivismi, vaikuttaminen, sidosryhmätyö sekä koulutus- ja puhujavierailut kuuluvat nuorisotyöryhmän tehtäviin.

Vuosittain järjestetään myös seksuaalikasvatusviikko Veckan Sex, jonka aikana nuorisotyöryhmä mahdollisuuksien mukaan kohtaa ja kouluttaa nuoria seksuaalikasvatuksen merkeissä. Viikko sisältää joka vuosi oman teemansa ja sen pohjalta seuraa somekampanjointia, keskustelua ajankohtaisista aiheista..

Nuorisotyöryhmä on aloittanut toimintansa alkuvuodesta 2017 ja jatkaa edelleen. Vuonna 2023 nuorisotyöryhmässä toimivien jäsenten esittelyt löytyvät tältä sivulta. Uusia jäseniä haetaan noin parin vuoden välein. Toiminnasta kiinnostuneiden kannattaa seurata meitä sosiaalisessa mediassa. Nuorisotyöryhmään saa yhteyden sähköpostitse osoitteella nuoriso.tyoryhma@vaestoliitto.fi.

Hurmalehden Instagram löytyy hakemalla @hurmamedia, Twitter @hurmalehti_com ja TikTok @hurmamedia.

Ryhmää koordinoi Sanna Kotiranta ja häneen saa yhteyden sanna.kotiranta@vaestoliitto.fi.