Asiantuntijalausunnot oikeudenkäyntiin

Pöydällä ovat kirjoja, tietokone ja muistiinpanot.

Lausunnot on tehty antamaan tietoa lapsen ja nuoren normaalista seksuaalikehityksestä. Lausunnoissa kuvataan ilmiöitä, joilla lapsiin / nuoriin seksuaalista kiinnostusta tunteva henkilö hyödyntää lapsen tai nuoren kehityksen keskeneräisyyttä oman seksuaalisen mielenkiintonsa toteuttamisessa. Lisäksi lausunnoissa kerrotaan seksuaalirikoksen vaikutuksesta lapseen ja nuoreen.

Lausunnot on kirjoitettu ensisijaisesti syyttäjien ja oikeudenkäyntiavustajien hyödynnettäviksi tai liitettäväksi esitutkintapöytäkirjan liitteeksi. Lausuntoja voi käyttää lisä- ja taustamateriaalina omassa asiantuntijalausunnossa. Niitä voi hyödyntää myös yleistietona alaikäisiin nuoriin kohdistuneista seksuaalirikoksista ja niiden vaikutuksista.

Lausunto alaikäisiin kohdistuvan seksuaalisen kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan vaikutuksista (1/2019)

Alaikäiseen kohdistunut seksuaalisen kaltoinkohtelun, hyväksikäytön tai väkivallan kokemus on omiaan vaikuttamaan nuoren normaalia kehitystä häiritsevästi ja estävästi. Tähän vaikuttaa se, että murrosiän psyykkinen rakentuminen ja fyysinen kehitys ovat kesken.

Lausunto antaa tietoa normaalista seksuaalikehityksestä, traumatisoivista tekijöistä seksuaalisessa hyväksikäytössä sekä seksuaalisen kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan vaikutuksista. Lausuntoa voidaan käyttää tilanteissa, joissa yli 8-vuotiaaseen alaikäiseen on kohdistunut häntä vahingoittavia seksuaalisia tekoja.

Väestöliiton asiantuntija- ja lääkärilausunto oikeudenkäyntiä varten – Alaikäisiin kohdistuvan seksuaalisen kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan vaikutuksista (PDF)

Lausunto seksuaalisen trauman vaikutuksesta nuoreen (5/2016)

Seksuaalinen trauma on vakavampia psyykkistä, fyysistä, emotionaalista, seksuaalista ja sosiaalista tasapainoa järkyttäviä tilanteita. Kehittyvässä vaiheessa olevan nuoren kehityssuunta voi häiriintyä, pysähtyä tai muuttua kokonaan, kun nuori on joutunut seksuaalirikoksen kohteeksi. Lausunto antaa tietoa seksuaalisen trauman erityisistä vaikutuksista nuoreen, traumaperäisestä stressihäiriöstä, seksuaalisen trauman pitkäaikasivaikutuksesta sekä keskusteluavun tarpeesta.

Lausunto seksuaalisen trauman vaikutuksesta nuoreen (PDF)

Utlåtande om hur sexuellt trauma påverkar en ung person (översättningen publicerad 6/2019)

Ett sexuellt trauma är ett av de allvarligaste tillstånden som rubbar den psykiska, fysiska, emotionella, sexuella och sociala balansen. En ung persons utveckling kan drabbas av störningar, avstanna eller ändras helt, som en följd av att den unga blivit utsatt för ett sexualbrott. Utlåtandet ger information om de speciella konsekvenser ett sexuellt trauma har för en ung person; om posttraumatiskt stressyndrom, om de långvariga konsekvenserna av ett sexuellt trauma samt om behovet av samtalsstöd.

Utlåtande om hur sexuellt trauma påverkar en ung person (PDF)

Lausunto digitaaliseen mediaan liittyvän groomingin ja seksuaalisen hyväksikäytön vaikutuksista (4/2014)

Digitaalinen media ja teknologian kehitys ovat luoneet uusia muotoja toteuttaa alaikäiseen kohdistunutta seksuaalista hyväksikäyttöä. Lausunto antaa tietoa groomingin eli seksuaalisen hyväksikäytön valmistelun prosessista, seksuaalisen hyväksikäytön lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutuksista sekä terapeuttisen keskusteluavun tarpeesta.

Lausunto digitaaliseen mediaan liittyvän groomingin ja seksuaalisen hyväksikäytön vaikutuksista alaikäiseen (PDF)

Utlåtande om konsekvenserna av grooming och sexuellt utnyttjande i digitala medier (översättningen publicerad 6/2019)

Utvecklingen inom digitala medier och teknologi har skapat nya former för sexuellt utnyttjande av minderåriga. Utlåtandet ger information om grooming, det vill säga processen att förbereda ett sexuellt utnyttjande; om de kort- och långvariga konsekvenserna av sexuellt utnyttjande samt om behovet av terapeutiskt samtalsstöd.

Utlåtande om konsekvenserna av grooming och sexuellt utnyttjande i digitala medier (PDF)