FINSEX – Suomalaisten seksuaalisuus

Keski-ikäinen pariskunta makaa sängyssä päällekkäin, pitelee toisistaan kiinni ja nauraa.

FINSEX-tutkimushanke on seurannut suomalaisten seksuaalielämän muutoksia jo useiden vuosikymmenien ajan.

Erityisen seurannan kohteena ovat suomalaisten parisuhteet, seksuaaliasenteet, seksuaalinen käyttäytyminen ja seksuaaliongelmat. Kohteena on yli 30 aihepiirin indikaattoria.

Keväällä 2015 keräsimme FINSEX-tutkimuksen uuden vertailukelpoisen väestöaineiston yhdessä Tilastokeskuksen kanssa. Tutkimuksen otantaan kuului 6000 18–79-vuotiasta miestä ja naista. Tutkimusaineiston keruun rahoitus myönnettiin terveyden edistämisen varoista. Tutkimusta jatketaan Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella.

FINSEX 2015 -tutkimustuloksia

FINSEX-aineistojen tiedot keräysvuosittain

Vuosi

Tekijät

Ikäryhmä

Aineistokoko

Vastaus%

1971

Sievers, Koskelainen, Leppo

18–54-vuotiaat

2152

91,4

1992

Kontula, Haavio-Mannila

18–74-vuotiaat

2250

75,9

1999

Kontula, Haavio-Mannila

18–81-vuotiaat

1496

45,8

2007

Kontula

18–74-vuotiaat

2590

43,4

2015

Kontula

18–79-vuotiaat

2150

36,0

FINSEX-julkaisuja

Kontula, Osmo. (2022). Miksi naisilla voi olla vaikeuksia saada orgasmeja? – Laaja laadullinen tutkimus. Tietovuoto-artikkeli 6/2022. Helsinki: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos.

Kinnunen, Anu & Kontula, Osmo. 2021. Suhteetonta elämää – parisuhteettomien onnellisuustekijät. Janus 29: 1: 141-159. https://doi.org/10.30668/janus.89473

Kontula, Osmo. 2021. Suomalaisten seksitavat. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 2021;137(20):2163-4

Kontula, Osmo. Ikääntyminen ja seksuaalisuus. Teoksessa Seksuaalilääketiede (toim. Pirkko Brusila, Katja Kero, Juhana Piha, Marita Räsänen). Kustannus Oy Duodecim. Helsinki 2020. s. 148-153.

Kinnunen, Anu & Kontula, Osmo. Miesten parisuhteettomuuden yhteys hyvinvointiin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2018:55: 22-34. https://doi.org/10.23990/sa.69222

Kontula, Osmo. 2016. Lemmen paula. Seksuaalinen hyvinvointi parisuhdeonnen avaimena. Väestöntutkimuslaitos. Katsauksia E50.

Kontula, Osmo & Miettinen, Anneli. Determinants of female sexual orgasms. Socioaffective Neuroscience & Psychology. 2016:6.

Kontula Osmo. 2015. Sex Life Challenges: The Finnish Case. In: James D. Wright (editor-in-chief), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Vol 21. Oxford: Elsevier. pp. 665–671.

Kontula, Osmo: Seksuaalisuus. Teoksessa Gerontologia (toim. Eino Heikkinen, Jyrki Jyrkämä ja Taina Rantanen). Duodecim. Helsinki 2013. s. 351-363.

Kontula, Osmo: Sexuality Among Older Adults. In International Handbook on the Demography of Sexuality (Ed. Amanda K. Baumle). International Handbooks of Population. Volume 5. Springer 2013. pp. 195 – 214.

Kontula, Osmo: Hyvinvoinnin ja onnen tärkeät rakennusaineet: Parisuhde ja seksuaalinen intimiteetti. Teoksessa Suomalaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden tulevaisuus (toim. Osmo Kontula). Väestöliitto. Helsinki 2011. s. 262-273.

Kontula, Osmo: Between Sexual Desire and Reality: The Evolution of Sex in Finland. The Family Federation of Finland: The Population Research Institute D49/2009. Helsinki 2009.

Kontula, Osmo: Parisuhdeonnen avaimet ja esteet. Perhebarometri 2009. Katsauksia E 38/2009. Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto. Helsinki 2009.

Kontula, Osmo: Ikäihmistenkin seksielämä on aktiivista ja tyydyttävää. Duodecim 2009:125:749-756.

Kontula, Osmo: Halu & Intohimo: Tietoa suomalaisesta seksistä. Otava. Helsinki 2008.

Haavio-Mannila, Elina & Kontula, Osmo. 2003. Sexual Trends in the Baltic Sea Area. Helsinki: Population Research Institute, Family Federation of Finland.

Haavio-Mannila, Elina & Kontula, Osmo & Rotkirch, Anna. 2002. Sexual Lifestyles in the Twentieth Century: A Research Study. Hampshire & New York: Palgrave.

Haavio-Mannila, Elina & Kontula, Osmo. 2001. Seksin trendit: Meillä ja naapureissa. Helsinki: WSOY.

Lisätietoja

Osmo Kontula, tutkimusprofessori emeritus
osmo.kontula@vaestoliitto.fi
040 582 7369