FINSEX – Suomalaisten seksuaalisuus

Keski-ikäinen pariskunta makaa sängyssä päällekkäin, pitelee toisistaan kiinni ja nauraa.

FINSEX-tutkimushanke on seurannut suomalaisten seksuaalielämän muutoksia jo useiden vuosikymmenien ajan.

Erityisen seurannan kohteena ovat suomalaisten parisuhteet, seksuaaliasenteet, seksuaalinen käyttäytyminen ja seksuaaliongelmat. Kohteena on yli 30 aihepiirin indikaattoria.

Viimeisin FINSEX-tutkimuksen vertailukelpoinen väestöaineisto on kerätty vuonna 2015 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa. Tutkimuksen otantaan kuului yhteensä 6 000 henkilöä iältään 18–79-vuotta. Tutkimusaineiston keruun rahoitus myönnettiin terveyden edistämisen varoista. Tutkimusta jatketaan Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella.

FINSEX-tutkimustuloksia


FINSEX-aineistojen tiedot keräysvuosittain

Vuosi

Tekijät

Ikäryhmä

Aineistokoko

Vastaus%

1971

Sievers, Koskelainen, Leppo

18–54-vuotiaat

2152

91,4

1992

Kontula, Haavio-Mannila

18–74-vuotiaat

2250

75,9

1999

Kontula, Haavio-Mannila

18–81-vuotiaat

1496

45,8

2007

Kontula

18–74-vuotiaat

2590

43,4

2015

Kontula

18–79-vuotiaat

2150

36,0


FINSEX-julkaisuja

Väestöliiton Tietovuoto-artikkelisarjassa ilmestyneet FINSEX-julkaisut.

Kontula. Osmo & Soazig Clifton: History of national sex surveys in Europe. Open Res Europe 2023, 3:199. https://doi.org/10.12688/openreseurope.16574.1

de Graaf Hanneke, Kirstin Mitchell, Soazig Clifton, Maria Fernanda Lara, Alexis Dewaele, Joke Dupont, Katerina Klapilova, Gunta Lazdāne, Peer Briken, Bente Træen, Nathalie Bajos, Desiree Ljungcrantz & Osmo Kontula (2023). Sex Surveys in Europe: Reflections on over Four Decades of Sexual Behavior and Sexual Health Surveillance. The Journal of Sex Research. https://doi.org/10.1080/00224499.2023.2222403

Kinnunen, Anu & Kontula, Osmo. 2021. Suhteetonta elämää – parisuhteettomien onnellisuustekijät. Janus 29: 1: 141-159. https://doi.org/10.30668/janus.89473

Kontula, Osmo. 2021. Suomalaisten seksitavat. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 2021;137(20):2163-4

Kontula, Osmo. Ikääntyminen ja seksuaalisuus. Teoksessa Seksuaalilääketiede (toim. Pirkko Brusila, Katja Kero, Juhana Piha, Marita Räsänen). Kustannus Oy Duodecim. Helsinki 2020. s. 148-153.

Kinnunen, Anu & Kontula, Osmo. Miesten parisuhteettomuuden yhteys hyvinvointiin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2018:55: 22-34. https://doi.org/10.23990/sa.69222

Kontula, Osmo. 2016. Lemmen paula. Seksuaalinen hyvinvointi parisuhdeonnen avaimena. Väestöntutkimuslaitos. Katsauksia E50.

Kontula, Osmo & Miettinen, Anneli. Determinants of female sexual orgasms. Socioaffective Neuroscience & Psychology. 2016:6.

Kontula Osmo. 2015. Sex Life Challenges: The Finnish Case. In: James D. Wright (editor-in-chief), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Vol 21. Oxford: Elsevier. pp. 665–671.

Kontula, Osmo: Seksuaalisuus. Teoksessa Gerontologia (toim. Eino Heikkinen, Jyrki Jyrkämä ja Taina Rantanen). Duodecim. Helsinki 2013. s. 351-363.

Kontula, Osmo: Sexuality Among Older Adults. In International Handbook on the Demography of Sexuality (Ed. Amanda K. Baumle). International Handbooks of Population. Volume 5. Springer 2013. pp. 195 – 214.

Kontula, Osmo: Hyvinvoinnin ja onnen tärkeät rakennusaineet: Parisuhde ja seksuaalinen intimiteetti. Teoksessa Suomalaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden tulevaisuus (toim. Osmo Kontula). Väestöliitto. Helsinki 2011. s. 262-273.

Kontula, Osmo: Between Sexual Desire and Reality: The Evolution of Sex in Finland. The Family Federation of Finland: The Population Research Institute D49/2009. Helsinki 2009.

Kontula, Osmo: Parisuhdeonnen avaimet ja esteet. Perhebarometri 2009. Katsauksia E 38/2009. Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto. Helsinki 2009.

Kontula, Osmo: Ikäihmistenkin seksielämä on aktiivista ja tyydyttävää. Duodecim 2009:125:749-756.

Kontula, Osmo: Halu & Intohimo: Tietoa suomalaisesta seksistä. Otava. Helsinki 2008.

Haavio-Mannila, Elina & Kontula, Osmo. 2003. Sexual Trends in the Baltic Sea Area. Helsinki: Population Research Institute, Family Federation of Finland.

Haavio-Mannila, Elina & Kontula, Osmo & Rotkirch, Anna. 2002. Sexual Lifestyles in the Twentieth Century: A Research Study. Hampshire & New York: Palgrave.

Haavio-Mannila, Elina & Kontula, Osmo. 2001. Seksin trendit: Meillä ja naapureissa. Helsinki: WSOY.

Lisätietoja

Osmo Kontula, tutkimusprofessori emeritus
osmo.kontula@vaestoliitto.fi
040 582 7369