FINSEX: Naisten välinen halu

Tietovuoto / Kesäkuu 2016

Naisten halu toisia naisia kohtaan kasvanut rajusti

Keskustelu heteroista, homoista ja lesboista on tullut yhä näkyvämmäksi mediassa. Välillä esille on nostettu myös biseksuaalit. Tämän jaottelun taustalla on kuuluisa Kinsey-asteikko, jota on käytetty myös FINSEX-tutkimuksissa vuosina 1971, 1992, 1999, 2007 ja 2015. Kysymys on kuulunut: ”Kohdistuuko sukupuolinen kiinnostuksenne tällä hetkellä: yksinomaan miessukupuoleen, voittopuolisesti miessukupuoleen, yhtä paljon molempiin sukupuoliin, voittopuolisesti naissukupuoleen, yksinomaan naissukupuoleen”. Kysymyksen tuoreimmat tulokset 2000-luvulta kertovat merkittävästä, ellei jopa mullistavasta, muutoksesta suomalaisten seksuaalielämässä. Yhä useammat naiset ovat seksuaalisesti kiinnostuneita toisista naisista.

Ennen 2000-lukua vain noin viisi prosenttia eri-ikäisistä naisista ilmaisi seksuaalista mielenkiintoa muita naisia kohtaan (he olivat kuitenkin voittopuolisesti kiinnostuneet miehistä). Tämä vakiintunut tilanne muuttui merkittävästi nuoremmissa ikäluokissa 2000-luvulle tultaessa. Vuonna 2007 noin 25 prosenttia ja vuonna 2015 noin 35 prosenttia alle 30-vuotiaista naisista raportoi seksuaalisesta kiinnostuksestaan miesten lisäksi myös naisiin. 2000-luvun kyselyistä saadut vastaukset tukevat tältä osin hyvin toisiaan eli tuloksia voi pitää sangen luotettavina. Merkittävää on myös se, että miehillä vastaavan suuruusluokan muutosta ei havaittu. Vain naisten seksuaalisuus on ollut näiltä osin uudistumassa.

Kuvio 1 ja 2

Naiset, joiden seksuaalinen intressi ei kohdistu vain miehiin. Jopa 40 % alle 24-vuotiaista sanoi olevansa kiinnostunut myös naisista. Miehet, joiden seksuaalinen intressi ei kohdistu vain naisiin. Määrät ovat pysyneet melko samoina, paitsi lisääntyneet hieman nuorimmilla.

Kuvio 3

Naisten seksuaalisen mielenkiinnon kohdistuminen miehiin ja naisiin. Tiedot avattu tekstissä.

Muutos koskee erityisesti niitä naisia, jotka ovat kiinnostuneet seksuaalisesti myös naisista, vaikka heidän pääasiallisena kiinnostuksenaan ovatkin miehet. Niiden naisten osuus, jotka ovat kiinnostuneet seksuaalisesti molemmista sukupuolista yhtä paljon tai sitten naisista enemmän kuin miehistä, on kasvanut sen sijaan vain vähän. Heidän yhteinen osuutensa jäi vuonna 2015 edelleen alle neljän prosentin.

FINSEX-tutkimuksessa on kysytty: ”Onko teillä ollut sukupuolikokemuksia (kiihottavia hyväilyjä tai sukupuoliyhteyksiä) jonkun samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa (yhden kerran tai useammin)?”  Tähän kysymykseen myönteisesti vastaavien naisten osuus oli vuonna 2015 merkittävästi aiempaa suurempi. Naisten väliset seksuaalikokemukset olivat selvästi yleistyneet. Nuorista naisista noin yksi viidestä kertoi niitä kokeneensa. 1990-lukuun verrattuna luvut olivat jopa kaksinkertaistuneet. Lisääntynyttä seksuaalista mielenkiintoa muita naisia kohtaan oli siten sangen usein sovellettu myös käytäntöön.

Niillä naisilla, jotka olivat voittopuolisesti kiinnostuneet miehistä, oli ollut 2000-luvulla selvästi useammin seksuaalikokemuksia toisten naisten kanssa verrattuna vastaaviin naisiin 1990-luvulla. Tämä koski myös niitä naisia, jotka olivat seksuaalisesti yhtä kiinnostuneita molemmista sukupuolista. Kynnys oman seksuaalisen mielenkiinnon käytännön toteuttamiseen näyttää siten madaltuneen. Jonkin veran aiempaa enemmän kokemuksia muista naisista oli kertynyt myös niille naisille, jotka ilmoittivat olevansa kiinnostuneita vain miehistä. Toisaalta aika monet voittopuolisesti tai pelkästään naisista kiinnostuneet naiset eivät olleet edelleenkään toteuttaneet tätä haluaan käytännössä.

Kuvio 4 ja 5

Nuoremmilla naisilla on ollut useimmin seksikokemuksia naisten kanssa. Vuonns 2015 n. neljännes alle 24-vuotiaista oli ollut naisen kanssa. Naisista kiinnostuneiden naisten seksuaalikokemukset, tiedot tekstissä.

Ovatko voittopuolisesti miehistä seksuaalisesti kiinnostuneet naiset sitten jollakin muulla tavalla seksuaaliasioissaan erilaisia verrattuna pelkästään miehistä kiinnostuneisiin naisiin? Kyllä ovat. He ovat seksuaalisissa asenteissaan vapaamielisempiä ja heillä on enemmän seksuaalista halua, myös yhdyntöihin. He katselevat useammin pornoa ja harrastavat useammin itsetyydytystä. Voi sanoa, että heillä on aika usein enemmän intressejä seksuaaliasioita kohtaan kuin mitä muilla naisilla. Monet nuoret naiset toivovat tai hakevat seksuaalielämältään uudenlaisia ja vaihtelevia kokemuksia. Nämä naiset käyvät muita useammin myös ostoksilla seksikaupoissa.

Kuvio 6

Naiset, joilla on seksikokemuksia naisten kanssa, suhtautuivat moniin seksiin liittyviin väittämiin vapaamielisemmin.

Seksuaalinen kiinnostus muita naisia kohtaan kuuluu osaksi seksuaalisesti aktiivien naisten seksuaalista kokeilunhalua. 60 prosentilla naisista tämä kokemus oli ollut vain yhden naisen kanssa ja lopuilla oli ollut 2–3 naiskumppania. Näiden kokemusten kokeiluluonteesta kertoo sekin, että naiskokemuksen joskus hankkineista naisista joka toisella viimeisimmästä seksuaalikokemuksesta toisen naisen kanssa oli kulunut jo yli viisi vuotta. Yli vuosi tällaisesta kokemuksesta oli kulunut 85 prosentilla joskus naisen kanssa olleista naisista. Vain harvalla nämä kokemukset olivat tuoreita.

Osaksi muita naisia kohtaan koettua lisääntynyttä seksuaalista mielenkiintoa ja myös kokemusten yleistymistä selittää aihepiirin keskustelun ja yhteydenpidon merkittävä helpottuminen Internetin avulla. Nykyisin on keskustelupalstojen kautta helpompi tunnistaa ja olla yhteyksissä samoista asioista kiinnostuneiden naisten kanssa. Omien toiveiden ja fantasioiden esille tuomista ei tarvitse välttämättä enää pelätä. Nuoret miehetkin ymmärtävät nykyisin melko hyvin naisten mielenkiinnon muita naisia kohtaan.

Kiinnostava kysymys on se, tuleeko tälle tutkimushavainnolle pyrkiä antamaan jokin muodikas nimitys. Onko kyse esimerkiksi biseksuaalisuuden voittokulusta? Tämä nimitys ei aivan osu kohdalleen, koska se edellyttäisi ainakin suunnilleen yhtä suurta seksuaalista mielenkiintoa molempia sukupuolia kohtaan. Lisäksi näiden naisten laaja kiinnostus muita seksuaaliasioita kohtaan kertoo siitä, että kyse ei ole mistään sukupuolisidonnaisesta identiteetistä. Sen sijaan osa naisista haluaa aiempaa aktiivisemmin toteuttaa seksuaalisuuttaan ja siihen liittyvää nautintoa monipuolisesti ja stimuloivasti. Tällä voi olla myönteisiä seurauksia nuorten ihmisten parisuhteiden seksuaalielämälle ja sitä kautta heidän parisuhteidensa onnellisuudelle.

Lisätietoja

Osmo Kontula, tutkimusprofessori
Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto
040 582 7369, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi