Laki ja monimuotoiset perheet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeessa kartoitetaan erilaisten normatiivisesta perhemallista poikkeavien perheiden kohtaamia lainsäädännöllisiä haasteita ja etsitään niille ratkaisuja.

Lähtökohtana lainsäädännössä on ollut perhe, johon kuuluu eri sukupuolta olevat vanhemmat ja heidän yhteiset biologiset lapsensa. Eletty todellisuus ei kuitenkaan vastaa tätä lähtökohtaa, vaan perhemuodot ovat huomattavasti monimuotoisempia. Näitä perhemuotoja ovat esimerkiksi eroperheet, yksinhuoltajaperheet, uusperheet, sateenkaariperheet, adoptioperheet, sijaisperheet ja apilaperheet.

Hankkeessa tarkastellaan monimuotoisten perhetilanteiden näkökulmasta mm. seuraavia teemoja:

  • Perheen perustamiseen ja vanhemmuuden määrittelyyn liittyvät lainsäädännölliset haasteet.
  • Miten tulisi arvioida useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemman mallin soveltuvuutta Suomessa.
  • Huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen ja asumiseen liittyvät lainsäädännölliset haasteet.
  • Sosiaaliturvaan ja vammaispalveluihin liittyvät lainsäädännölliset haasteet.
  • Vanhemman tai muun perheenjäsenen kuolemaan sekä perintökaareen liittyvät lainsäädännölliset haasteet.

Väestöntutkimuslaitoksen lisäksi hankkeessa ovat mukana Monimuotoiset perheet-verkosto ja Kela. Hankkeen vastuullinen johtaja on Anna Moring Monimuotoiset perheet -verkostosta.

Hankkeen julkaisut:

Tutustu hankkeeseen sen omilla verkkosivuilla www.lakijaperhe.fi

Lue lisää Tieto käyttöön -verkkosivuilta.

Tiedote 24.5.22: Laki ja perheiden monimuotoisuus -hanke selvittämään erilaisten perheiden lainsäädännöllistä asemaa