Kansainvälisyyteen liittyvät

Vauva kanstoliinassa äidin sylissä, ehkä Afrikassa.
Kuvacredit: africa924/Shutterstock.com

Yhteistyö YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveysjärjestön UNFPAn kanssa

(2022-2026)

UNFPA on YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävä järjestö. Hankkeemme tavoitteena on lisätä suomalaisten kansanedustajien, europarlamentaarikkojen sekä virkamiesten tietämystä ja sitoutumista seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sekä -oikeuksiin (SRHR). Lisäksi tavoitteenamme on lisätä nuorten osallistumista sekä suomalaisten tietämystä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä -oikeuksista. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa Suomen sitoutumista kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin (ICDP) toimintaohjelmaan ja kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyviin päämääriin.

Hankkeen kesto on neljä vuotta. Hanke rahoitetaan UNFPAn tuella.

Yhteystiedot:

Kamomilla Ilmonen
kehityspolitiikan asiantuntija
+358 40 661 7318
kamomilla.ilmonen@vaestoliitto.fi

Seksuaalioikeuksia edistävä kehitysyhteistyöohjelma ulkoministeriön kansalaisjärjestöjen ohjelmatuella

(2022-2025)

Kehitysyhteistyöohjelma edistää kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevien ihmisten seksuaalioikeuksia seitsemässä ohjelmamaassa sekä Suomessa. Kolmen kehitysyhteistyöhankkeen kautta tavoitetaan erityisesti tyttöjä ja naisia, vammaisia henkilöitä sekä sateenkaari-ihmisiä. Kaikissa kehitysyhteistyöhankkeissa keskitytään oikeudenhaltijoiden ja vastuunkantajien kapasiteetin vahvistamiseen, vaikuttamistyöhön, yhteiskunnallisen asennemuutoksen tekemiseen sekä yhteiseen oppimiseen.

Sukupuolistuneen ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy Malawissa

Sukupuolistunut ja seksuaaliväkivalta ovat vakava ihmisoikeusrikkomus sekä merkittävä este yhteiskuntien kestävälle taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Sillä on suora vaikutus tyttöjen ja naisten seksuaaliterveydelle, taloudelliselle itsenäisyydelle ja täydelle osallistumiselle yhteiskuntaan. Hankkeessa pureudutaan sukupuolistuneen ja seksuaaliväkivallan juurisyihin ja tuetaan yhteisöjä itse vaikuttamaan niihin.

Vammaisten henkilöiden seksuaalioikeuksien edistäminen Afganistanissa, Nepalissa ja Tadzhikistanissa

Vaikka noin 15 % maailman ihmisistä on vammaisia, ovat monet vammaiset ihmiset syrjäytettyjä eikä heidän seksuaalioikeuksiaan tunnusteta. Vammaiset ihmiset jäävät myös hyvin helposti virallisen seksuaalikasvatuksen ulkopuolelle, eivätkä saa kaikkea heille kuuluvaa, elintärkeää tietoa. Afganistanissa, Nepalissa ja Tadzhikistanissa toteutettavalla hankkeella lisätään esimerkiksi vammaisten ihmisten tietoa heille kuuluvista oikeuksista ja annetaan heille työkaluja näiden oikeuksien vaatimiseen sekä vaikutetaan vammaisten ihmisten seksuaalioikeuksia koskeviin asenteisiin monella eri yhteiskunnan tasolla.

Sateenkaarijärjestöjen vaikuttamistyön tukeminen Etelä-Afrikassa, Sambiassa ja Zimbabwessa

Sateenkaari-ihmiset kaikkialla maailmassa kokevat syrjintää ja kasvanutta väkivallan uhkaa. Yli 80 maassa homous tai transihmisten identiteetti on kriminalisoitu, ja monissa maissa asenneilmapiiri on erittäin vihamielinen sateenkaari-ihmisiä kohtaan. Teemmekin yhteistyötä sambialaisen ja zimbabwelaisen sateenkaarioikeuksia edistävän järjestön ja eteläafrikkalaisen sateenkaarijärjestöjen kattojärjestön kanssa. Työmme tavoitteena on, että kumppanimme saavat lisää työkaluja omaan vaikuttamistyöhönsä sateenkaari-ihmisten oikeuksien edistämiseksi ja että he voivat tukea tavoittamiaan sateenkaari-ihmisiä tehokkaammin.

Globaaliviestintä ja vaikuttamistyö Suomessa

Suomessa ohjelma vaikuttaa siihen, että seksuaalioikeudet ja niiden yhteys kestävän kehityksen tavoitteisiin tulisivat tutummaksi. Erilaisten kampanjoiden, materiaalien ja tapahtumien avulla ohjelmassa tavoitetaan sekä suurempaa yleisöä että pienempiä kohderyhmiä. Ohjelman vaikuttamistyössä panostetaan siihen, että työtä haavoittuvaisimmassa asemassa olevien ihmisten seksuaalioikeuksien edistämiseksi jatkettaisiin ja vahvistettaisiin Suomen kehityspolitiikassa.

Ulkoministeriön rahoittama ohjelma kestää neljä vuotta.

Yhteystiedot:

Kamomilla Ilmonen (vammaisten henkilöiden seksuaalioikeuksien edistäminen)
kehityspolitiikan asiantuntija
+358 40 661 7318
kamomilla.ilmonen@vaestoliitto.fi

Riikka Kaukoranta (vaikuttamistyö)
vaikuttamistyön asiantuntija
+358 44 577 5604
riikka.kaukoranta@vaestoliitto.fi

Elina Korhonen (ohjelman johto)
kansainvälisten asioiden johtaja
+358 50 514 8827
elina.korhonen@vaestoliitto.fi

Sanna Kotiranta (globaaliviestintä)
globaaliviestinnän asiantuntija
+358 40 641 5999
sanna.kotiranta@vaestoliitto.fi

Laura Lipsanen (Malawi- ja sateenkaarihanke)
kehitysyhteistyön asiantuntija
+358 40 180 1116
laura.lipsanen@vaestoliitto.fi