Kansainvälisyyteen liittyvät

Vauva kanstoliinassa äidin sylissä, ehkä Afrikassa.
Kuvacredit: africa924/Shutterstock.com

Yhteistyö YK:n väestörahaston kanssa

(2018–2021)

UNFPA on YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävä järjestö. Hankkeemme tavoitteena on lisätä suomalaisten kansanedustajien, europarlamentaarikkojen sekä virkamiesten tietämystä ja sitoutumista seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sekä -oikeuksiin (SRHR). Lisäksi tavoitteenamme on lisätä nuorten osallistumista sekä suomalaisten tietämystä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä -oikeuksista. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa Suomen sitoutumista kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin (ICDP) toimintaohjelmaan ja kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyviin päämääriin.

Hankkeen kesto on neljä vuotta (2018–2021). Hanke rahoitetaan YK:n väestörahasto UNFPA:n tuella.

Yhteystiedot:

Sanna Kotiranta
globaalikasvatuksen asiantuntija
040 641 5999
sanna.kotiranta@vaestoliitto.fi

Tyttöjen koulunkäynnin ja seksuaaliterveyden edistäminen Malawissa

Hankkeen tavoitteena on lisätä tyttöjen koulunkäyntimahdollisuuksia Malawin maaseudulla turvallista kouluympäristöä, naisten toimeentuloa ja seksuaaliterveyttä parantamalla. Hanke kestää 2017-2020, ja sen rahoittaa ulkoministeriö.

Hanketta toteuttaa Malawissa Centre for Youth Empowerment and Civic Education (CYECE). Hankekumppaneina toimivat Mannerheimin Lastensuojeluliitto sekä Marttaliitto. MLL tuo hankkeeseen asiantuntemusta turvallisesta kouluympäristöstä, ja Marttaliitto naisten taloudellisesta voimaantumisesta.

Yhteystiedot: 

Laura Lipsanen
0401801116
laura.lipsanen@vaestoliitto.fi

Sukupuolistuneen ja seksuaaliväkivallan ehkäisy Malawissa

Erityisesti tyttöihin ja naisiin kohdistuva sukupuolistunut ja seksuaaliväkivalta ovat Malawissa laaja ongelma: arviolta jopa 41 % naisista on kohdannut väkivaltaa. Hankkeen kehitetään ja pilotoidaan tehokkaita tapoja ilmiön kitkemiseksi. Tärkeä rooli on pojilla ja miehillä, heidän muuttuneilla asenteillaan sekä aktivoimisellaan väkivallan vastaiseen työhön.

Hanke kestää 2021-2024, ja sen rahoittaa ulkoministeriö. Hanketta toteuttaa Malawissa Centre for Youth Empowerment and Civic Education (CYECE). Hankekumppaneina toimivat Mannerheimin Lastensuojeluliitto sekä Marttaliitto. MLL tuo hankkeeseen asiantuntemusta turvallisesta kouluympäristöstä, ja Marttaliitto naisten taloudellisesta voimaantumisesta.

Yhteystiedot: 

Laura Lipsanen
0401801116
laura.lipsanen@vaestoliitto.fi

Vammaisten ihmisten seksuaalioikeuksien edistäminen Afganistanissa, Nepalissa ja Tadzhikistanissa

Hankkeen tavoitteena on edistää vammaisten ihmisten seksuaalioikeuksia kolmessa Aasian maassa. Hankkeessa vahvistetaan vammaisten ihmisten kapasiteettia seksuaalioikeuksista, vaikutetaan yhteiskunnan asenteisiin, tehdään vaikuttamistyötä sekä vahvistetaan terveysalan toimijoiden osaamista vammaiskysymyksistä. Hanke kestää 2019-2022 ja sen rahoittaa ulkoministeriö.

Hanketta toteuttavat Afganistanissa Marie Stopes International, Nepalissa Family Planning Association of Nepal ja Tadzhikistanissa Disabled Women’s League Ishtirok. Suomalaisena kumppanina vammaisten ihmisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry, joka tuo hankkeeseen vammaisosaamista.

Yhteystiedot:

Laura Lipsanen
0401801116
laura.lipsanen@vaestoliitto.fi

Kehitysviestintä- ja globaalikasvatushanke

(2019–2020)

Hankkeemme edistää YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaa (Agenda2030)  ja kestävän kehityksen tavoitteita lisäämällä tietoisuutta näistä aihepiireistä. Viestimme erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä -oikeuksien merkityksestä Agenda2030:n saavuttamisessa. Pääviestimme on se, että kestävää kehitystä ei saavuteta ilman seksuaalioikeuksien toteutumista. Tavoitteenamme on, että yhä useampi ihminen tietää ja kommunikoi kestävästä kehityksestä sekä seksuaalioikeuksien merkityksestä kehitykselle. Hankkeen kohderyhmänä ovat 15–24 -vuotiaat nuoret, ja erityisesti pojat.

Hankkeen kesto on kaksi vuotta (2019–2020). Hanke rahoitetaan ulkoministeriön kehitysviestintä- ja globaalikasvatustuella. Teemme hankkeessa yhteistyötä Helsingin Poikien talon kanssa.

Yhteystiedot:

Sanna Kotiranta
globaalikasvatuksen asiantuntija
040 641 5999
sanna.kotiranta@vaestoliitto.fi