Kun huoli herää

Tytöt kuiskailevat salaisuuksia toisilleen

Miten toimin, jos huoli herää lapsen seksuaalisesta käytösestä?

Kerää talteen jo etukäteen oman kuntasi tai alueesi yhteystiedot:

  • lasten ja nuorten oikeuspsykologinen ja -psykiatrinen yksikkö. Ammattilaiskonsultaationumerot löydät täältä.
  • poliisin lapsirikostutkinnan konsultaationumero
  • lastensuojelu
  • perhe- ja lastenneuvolat

Numeroihin voi soittaa matalalla kynnyksellä! Lasten kanssa työtä tekevän henkilöstön ei tarvitse miettiä asioita yksin. Numerot on tarkoitettu vain ammattilaisille, ei jaettavaksi vanhemmille.

Lisää tietoa:

Uteliaana seksuaalisuudesta Nyfiken på sexualitet

Tavallinen ja huolestuttava lapsen seksuaalisuus – esimerkkitilanteita

HUS:

Lapsen seksuaalinen käyttäytyminen

Lapsen kaltoinkohtelu

Kaltoinkohtelusta aiheutuva oireilu

Epäily oman tai läheisen lapsen kaltoinkohtelua

Toimi näin:
1. Konsultoi matalalla kynnyksellä (alussa lueteltuja) asiantuntijoita. Toimi heidän ohjeidensa mukaan.
2. Tee tarvittaessa lastensuojeluilmoitus lastensuojeluun ja/tai poliisille.
3. Kirjaa ylös sanatarkasti lapsen sanomiset ja omat kysymyksesi. Esitä lapselle vain avoimia kysymyksiä, älä johdattele. Anna vakavammassa tapauksessa poliisin hoitaa lapsen haastattelut.
4. Turvaa lapsen tavallinen arki. Älä siirrä mahdollista omaa pahaa oloasi lapseen.
5. Jos epäilet lapseen kohdistuvaa seksuaali- tai väkivaltarikosta, tee välittömästi sekä rikos- että lastensuojeluilmoitus.

 

Lue ilmoitusvelvollisuudesta lisää.