Kun huoli herää

Tytöt kuiskailevat salaisuuksia toisilleen

Miten toimin, jos huoli herää lapsen seksuaalisesta käytösestä?

Kerää talteen jo etukäteen oman kuntasi tai alueesi yhteystiedot:
• poliisin konsultaationumero:
• lastensuojelu:
• perheneuvola:
• lasten ja nuorten oikeuspsykologinen ja -psykiatrinen yksikkö:

Numeroihin voi soittaa matalalla kynnyksellä! Varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstön ei tarvitse miettiä asioita yksin. Numerot on tarkoitettu vain ammattilaisille, ei jaettavaksi vanhemmille.

Lisää tietoa:

Uteliaana seksuaalisuudesta Nyfiken på sexualitet

HUS:

Lapsen yliseksualisoitunut käytös

Kaltoinkohtelusta aiheutuva oireilu

Epäily oman tai läheisen lapsen kaltoinkohtelua

Toimi näin:
1. Konsultoi matalalla kynnyksellä (alussa lueteltuja) asiantuntijoita. Toimi heidän ohjeidensa mukaan.
2. Tee tarvittaessa lastensuojeluilmoitus lastensuojeluun ja/tai poliisille.
3. Kirjaa ylös sanatarkasti lapsen sanomiset ja omat kysymyksesi. Esitä lapselle vain avoimia kysymyksiä, älä johdattele. Anna vakavammassa tapauksessa poliisin hoitaa lapsen haastattelut.
4. Turvaa lapsen tavallinen arki. Älä siirrä mahdollista omaa pahaa oloasi lapseen.
5. Jos epäilet lapseen kohdistuvaa seksuaali- tai väkivaltarikosta, tee välittömästi sekä rikos- että lastensuojeluilmoitus.

 

Lue ilmoitusvelvollisuudesta lisää.