Julkaisut ja materiaalit kotoutumisesta

KohtaamistarinoitaKuuntelen, kunnioitan ja kysyn -sanat kuviossa allekkain.

Tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet maahanmuuttaja-asiakkaiden tai potilaiden kanssa.

Olemme koonneet yhteen tapauskertomuksia omasta työstämme. Niiden avulla johdattelemme pohtimaan, mitä olisi tehtävissä maahanmuuttajien asiakkuuksien toimivuuden parantamiseksi.

 

Kohtaamistarinoita


Puhutaan kotoutumisesta– ryhmänohjaajan opas

Puhutaan kototutumisesta -oppaan kansiOhjaajan opas soveltuu aikuisena maahan muuttaneiden kohtaamien kysymysten käsittelyyn. Aihepiirejä ovat esimerkiksi parisuhde, työn merkitys, mielen hyvinvoinnin vahvistaminen ja lastensuojelu.

Soveltuu kielikurssien, projektien ja yhdistysten työvälineeksi.

HUOM: materiaaleissa mainittu Kotipuu ja Monikulttuurinen osaamiskeskus ovat nykyisin Väestöliiton maahanmuuttajatyö. Tiedot palveluista tässä linkissä.

Puhutaan kotoutumisesta – Vi talar om integration


Työuramentoroinnilla tuloksiin – Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin

Womento-opas kansikuva, jossa tekstiä vihreällä.

Womenton työuramentorointimalliin perustuva opas. Se on käytännönläheinen käsikirja järjestöille ja muille organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan mentorointia työllistymistä tukevana kotouttavana toimintana.

Oppaassa käydään läpi mentoroinnin eri osa-alueet vaiheittain. Opas antaa kokonaiskuvan,

  • mitä työuramentoroinnin koordinointi ja taustatyö edellyttävät,
  • millaisia asioita valmisteluvaiheessa on syytä ottaa huomioon sekä
  • miten toteutus on mahdollista järjestää.

Koulutusopas perustuu Womento-työuramentoroinnin toiminnasta saatuihin kokemuksiin ja se on tuotettu vuonna 2014, kun Womento muuttui hankkeesta jatkuvaluonteiseksi toiminnaksi.

HUOM: materiaaleissa mainittu Kotipuu ja Monikulttuurinen osaamiskeskus ovat nykyisin Väestöliiton maahanmuuttajatyö. Tiedot palveluista tässä linkissä.

Womento-opas


Kotoutujan kompassi

Kotoutujan kompassi

Kompassi on tarkoitettu työvälineeksi kotouttavaa ohjaustyötä tekevälle ammattilaiselle. Kotoutujan kompassi auttaa ’navigoimaan’ suomalaisessa yhteiskunnassa. Se auttaa työntekijää ohjaamaan maahan muuttanutta asiakasta palveluihin ja sosiaalisiin verkostoihin, jotka tukevat hänen kotoutumistaan, hyvinvointiaan ja osallisuuttaan.

Kotoutujan kompassin käyttöä tukee asiakkaallesi annettava muistikortti johon voit kirjoittaa valittujen toimijoiden osoitteita ja aukioloaikoja sekä tavattavien henkilöiden nimiä ja tapaamisaikoja.

HUOM: materiaaleissa mainittu Kotipuu ja Monikulttuurinen osaamiskeskus ovat nykyisin Väestöliiton maahanmuuttajatyö. Tiedot palveluista tässä linkissä.

Kompassi materiaalit


Kotoutujan roolipaletti

Kotoutujan roolipaletti- etusivu

Roolipaletti on tarkoitettu työvälineeksi ammattilaisille. Työmalli perustuu osaamiskeskuksen käytännön työssä saatuihin kokemuksiin kotoutumisen haasteista. Roolipaletti tukee työntekijää maahanmuuttajan yksilöllisen tilanteen hahmottamisessa sekä tarjottavan tuen kohdentamisessa. Samalla työskentely tukee maahanmuuttajaa oman elämänmuutoksen hahmottamisessa.

Oppaan avulla työntekijä voi rohkaista maahanmuuttajaa määrittelemään realistisia tavoitteita kotoutumisprosessin aikana. Opas sisältää käytännöllisiä vinkkejä sekä tehtäviä, jotka ohjaavat kotoutujaa etenemään pienin askelin ja välitavoitteiden kautta.

HUOM: materiaaleissa mainittu Kotipuu ja Monikulttuurinen osaamiskeskus ovat nykyisin Väestöliiton maahanmuuttajatyö. Tiedot palveluista tässä linkissä.

Kotoutujan roolipaletti

Olemme muuttaneet – ja kotoudumme. Maahan muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä.