Lapsen ihastuminen

Pienet pojat halaavat toisiaan iloisina.

Ihastuminen, mustasukkaisuus, vastarakkaus, idolirakkaus

Ihastumisen ja rakastumisen tunteet kuljettavat ihmisiä lähemmäs toisiaan. Vaikka muistamme paremmin nuoruuden ja aikuisuuden rakkaudet, niin ne tärkeimmät, ensimmäiset kiintymyksen, hellyyden, läheisyyden, onnen kokemukset koetaan jo pikkulapsena. Kiintymyssuhteen turvallisuus sekä kaikki lapsuuden kokemukset värittävät loppuelämää.

Lapset voivat ilmaista ihastumistaan vanhempaan, kaveriin, idoliin tai ihailtuun lähipiirin aikuiseen. Arvosta lapsen ihastuksen ilmaisua. Anna malli avoimuudesta ja puhu tunteista. Anna työkaluja, joilla tunteitten kanssa pärjää. Jo lapset kokevat vahvasti myös tuskaa. Mustasukkaisuus, pettymys, kateus ja häpeä omasta erilaisuudesta, ulkopuolisuudesta tai tyhmyydestä heräävät helposti. Suuret tunteet kohdistuvat usein myös kasvattajaan, opettajaan tai vaikka harrasteohjaajaan.

Katso videot ihastumisista:

Olen ihana, Tykkäyskaveri, Idoli ihastuttaa, Vanhempien ihailu

Opettaja Maarit Blomsterin esimerkki omasta työstään (5/20) kuvaa tätä hyvin: ”Kuusivuotias pikkutyttö polvistui kesken koulupäivän eteeni ja kosi minua. Olin täysin yllätetty. Jälkeenpäin onnittelin itseäni oikeista sanavalinnoista. Kiitin nimittäin kunniasta ja kerroin, että hänkin on mielestäni ihana. Kerroin myös, että ehkä kannattaa vielä tutkailla muitakin ihmisiä, vaikka omia kavereita. En myöskään ilmoittanut, että ei käy, olemme samaa sukupuolta. Toimin siis myös sukupuolisensitiivisesti. Opettajien ja tietysti muidenkin aikuisten sanomisilla on suuri merkitys lapselle, ne jäävät mieleen pitkiksi ajoiksi.”

Ystävyydet ja ihastumiset ovat tärkeitä itsetunnon vahvistuksia. Häpeä ja huonommuuden tunteet puolestaan murentavat sitä. Vahvista myös rakkaudesta tai parisuhteesta unelmointia, tulevaisuuden uskoa ja itsearvostusta. Samalla tuet lapsen sosiaalisia taitoja ja valmiuksia ystävyyden, ihastumisen ja rakastumisen tunteisiin.

Ihastumisen teeskentely on usein manipuloivan ja tunteisiin vetoavan kaltoinkohtelijan keino. Ellei ihastumisista saa puhua tai omien tunteitten ja rakkauden kaipuulle vain naureskellaan, voi vaarallinen ihmissuhde houkuttaa jo lasta. Silloin lapsi ei myöskään halua kertoa siitä.

Puhutaan ihastumisen tai mustasukkaisuuden tunteista lapsilla arvostaen. Silloin lapsi oppii kuulemaan omia tunteitaan ja toiveitaan ja arvostamaan niitä sekä juttelemaan niistä. Samalla hän oppii, että toistenkin toiveita ja tunteita pitää kunnioittaa. Se on arvokas parisuhdetaito myöhemmin.