Lapsen ihastuminen

Pienet pojat halaavat toisiaan iloisina.

Ihastuminen, mustasukkaisuus, vastarakkaus, idolirakkaus

Ihastumisen ja rakastumisen tunteet kuljettavat ihmisiä lähemmäs toisiaan. Vaikka muistamme paremmin nuoruuden ja aikuisuuden rakkaudet, niin ne tärkeimmät, ensimmäiset kiintymyksen, hellyyden, läheisyyden, onnen kokemukset koetaan jo pikkulapsena. Kiintymyssuhteen turvallisuus sekä kaikki lapsuuden kokemukset värittävät loppuelämää.

Lapset voivat ilmaista ihastumistaan vanhempaan, kaveriin, idoliin tai ihailtuun lähipiirin aikuiseen. Arvosta lapsen ihastuksen ilmaisua. Anna malli avoimuudesta ja puhu tunteista. Anna työkaluja, joilla tunteitten kanssa pärjää. Jo lapset kokevat vahvasti myös tuskaa. Mustasukkaisuus, pettymys, kateus ja häpeä omasta erilaisuudesta, ulkopuolisuudesta tai tyhmyydestä heräävät helposti. Suuret tunteet kohdistuvat usein myös kasvattajaan, opettajaan tai vaikka harrasteohjaajaan. Auta lasta selviämään pettymyksistä ja muistuta, että lapsi on kuitenkin ihana. Luo toivoa.

Katso videot ihastumisista:

Olen ihana, Tykkäyskaveri, Idoli ihastuttaa, Vanhempien ihailu

Opettaja Maarit Blomsterin esimerkki omasta työstään (5/20) kuvaa tätä hyvin: ”Kuusivuotias pikkutyttö polvistui kesken koulupäivän eteeni ja kosi minua. Olin täysin yllätetty. Jälkeenpäin onnittelin itseäni oikeista sanavalinnoista. Kiitin nimittäin kunniasta ja kerroin, että hänkin on mielestäni ihana. Kerroin myös, että ehkä kannattaa vielä tutkailla muitakin ihmisiä, vaikka omia kavereita. En myöskään ilmoittanut, että ei käy, olemme samaa sukupuolta. Toimin siis myös sukupuolisensitiivisesti. Opettajien ja tietysti muidenkin aikuisten sanomisilla on suuri merkitys lapselle, ne jäävät mieleen pitkiksi ajoiksi.”

Ystävyydet ja ihastumiset ovat tärkeitä itsetunnon vahvistuksia. Häpeä ja huonommuuden tunteet puolestaan murentavat sitä. Vahvista myös rakkaudesta tai parisuhteesta unelmointia, tulevaisuuden uskoa ja itsearvostusta. Samalla tuet lapsen sosiaalisia taitoja ja valmiuksia ystävyyden, ihastumisen ja rakastumisen tunteisiin.

Ihastumisen teeskentely on usein manipuloivan ja tunteisiin vetoavan kaltoinkohtelijan keino. Ellei ihastumisista saa puhua tai omien tunteitten ja rakkauden kaipuulle vain naureskellaan, voi vaarallinen ihmissuhde houkuttaa jo lasta. Silloin lapsi ei myöskään halua kertoa siitä.

Puhu ihastumisista arvostaen

Puhutaan ihastumisen tai mustasukkaisuuden tunteista lapsilla arvostaen. Silloin lapsi oppii kuulemaan omia tunteitaan ja toiveitaan ja arvostamaan niitä sekä juttelemaan niistä. Samalla hän oppii, että toistenkin toiveita ja tunteita pitää kunnioittaa. Se on arvokas parisuhdetaito myöhemmin.

Lasten välisiä ystävyys-, kaveruus- ja tykkäyssuhteista ei pidä vihjaillen nimittää ”seurusteluksi”, ”kihlapariksi” tai ”tulevaksi” parisuhteeksi. Puhe seurustelusta voi hämmentää ja loukata lasta. Vältä aikuistermein määrittämästä lasten ihmissuhteita! Toisaalta lapsi saattaa itse puhua tyttö- tai poikaystävästä ja naimisiin menosta. Lapsi ajattelee sitä kuitenkin vain kivana yhdessäolona. Lapsi saa määritellä itse omat ystävät, kaverisuhteet ja ihastukset.

Älä naureskele tai puhu epäkunnioittavasti lapselle tai muille lapsen ihastuksista.

Monenlaiset rakkauden kohteet

Tärkeimmät, ensimmäiset kiintymyksen, hellyyden, läheisyyden, onnen kokemukset koetaan jo pikkulapsena. Rakkaudellinen tunne vuorovaikutuksessa vahvistaa lapsen itseluottamusta ja rohkeutta rakastaa. Lapsi oppii, että myönteiset tunteet ohjaavat ihmisten välistä turvallista vuorovaikutusta.

Lapsi voi ihastua ja tuntea voimakastakin rakkauden tunnetta omaan vanhempaan tai tuttuun aikuiseen, kuten kasvattajaan tai opettajaan.

Jos lapsi haluaisi mennä tutun aikuisen kanssa naimisiin, toimi näin:

  • Vanhemman tai muun ihaillun aikuisen tehtävänä on olla tämän suuren rakkauden arvoinen.
  • Lapselle voi kertoa, että hän on mainio kumppani jollekin joskus tulevaisuudessa. Lapsena ei vielä mennä naimisiin kuin leikisti.
  • Lapselle rakentuu ensimmäisistä rakastumisista ja aikuisen palautteesta käsitys siitä, onko parisuhde hänelle joskus mahdollinen.
  • Päiväkodin aikuinen, äiti tai isä ei voi mennä naimisiin lapsensa kanssa. Aikuinen rakastaa toista aikuista omalla, erityisellä tavalla.
  • Ulkopuolisuuden tunne ja vallan puuttuminen on loukkaavaa, mutta sen kanssa voi elää, läheisten tuella. Vaikka rakastettua ei voi omistaa, häntä voi rakastaa, ja jo se on ihanaa.

Hellyyden osoittamisen tavoissa on paljon eroja perheiden, kulttuureiden ja yksilöiden välillä.
Lapsella saattaa olla tykkäyskavereita. Lapsi saattaa puheissaan laittaa kavereita tykkäämisjärjestykseen. Tykätyn ystävän sukupuolella ei useinkaan ole lapselle väliä. Tykkäämisen syvyys ja kohteet vaihtuvat, eikä aikuisten kannata leimata niitä mitenkään. Antaa lapsen nauttia omalla tavallaan tärkeästä ja erityisestä ystävyydestä.

Pusuhippabuumit voivat levitä päiväkodissa tai koulussa. Jos joku ajaa takaa pusuhipassa tai haluaa muuten koskettaa väkisin, jokaisella on oikeus kieltäytyä. Pitää sanoa selvästi EI! jos ei halua ja toisen on toteltava. Voi myös lähteä pois ja kertoa aikuiselle. Toiset lapset tykkäävät näistä leikeistä hurjasti ja toisista ne voivat tuntua todella ahdistavilta.

Idolitkin voivat olla lapselle tärkeitä. Rakastumisen kohde voi olla yleisesti ihailtu julkisuuden henkilö, opettaja tai vaikka harrasteohjaaja. Kohde on sellainen, jonka kanssa ei todellisuudessa koskaan kuvitellakaan mentävän yhteen, vaikka siitä haaveillaan. Idolin sukupuoli ei ole merkityksellinen, ihastua voi sekä samaa että toista sukupuolta oleviin. Unelmointi on ihanaa.
Se vahvistaa itsetuntoa ja kykyä viihdyttää itseä mielikuvien kautta.

Kun lapsi on mustasukkainen, hän ei ehkä siedä muiden välisiä hellyydenosoituksia, koska haluaisi olla itse rakkauden keskipiste. Lapsi toivoisi, että voisi omistaa kokonaan itselle rakastetun ihmisen.
Kaikkea ei voi saada tai omistaa, mitä rakastaa. Luopuminen tästä haaveesta voi olla kirvelevä pettymys.