Väestönkehitys

Suomessa on käynnissä väestöllinen murros. Syntyvyys on laskenut viimeiset kymmenen vuotta ja pudonnut eurooppalaisittainkin alhaiselle tasolle.

Samaan aikaan elinajanodote on kasvanut tasaisesti. Talouden rakenteet eivät ole täysin sopeutuneet tähän nuorten ikäluokkien pienenemisestä ja vanhusten määrän kasvusta johtuvaan väestön ikääntymiseen. Muuttoliike on myös myllerryksessä. Kansainvälinen muuttoliike ja sen vaikutukset Suomelle ovat, ja tulevat olemaan, isoja. Suomen sisäinen muuttoliike suuntautuu puolestaan isoihin kaupunkeihin.

Sorsa, Tiia (toim). Kestävän väestönkehityksen Suomi. Väestöliiton väestöpoliittinen raportti 2020. Helsinki: Väestöliitto.

  • NetResilience-konsortio tutkii väestönmuutoksen, eli laskevan syntyvyyden, pidentyvän eliniän ja maan sisäisen muuttoliikkeen vaikutuksia ihmisten sosiaalisten verkostojen rakenteeseen.
  • Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) on 28 maassa toteutettava ikääntymistutkimus, jossa otetaan selvää yli 50-vuotiaiden eurooppalaisten elämäntilanteista käyntihaastattelujen avulla. Sen tuottaman tutkimustiedon avulla voidaan ratkoa ikääntyvän väestön haasteita.
  • Generations and Gender Survey (GGS) -kyselytutkimus kerää tietoa hyvinvoinnista, pari- ja perhesuhteista, työelämästä sekä tulevaisuuteen liittyvistä toiveista ja epävarmuuksista. Kyselystä saatu tieto auttaa tutkijoita ja päätöksentekijöitä ymmärtämään muutoksia esimerkiksi perheihanteissa sekä kartoittamaan tulevaisuutta.