Keräysvarojen käyttö

Kollaasikuva, jossa eri-ikäisiä ihmisiä.

JOKAINEN LAHJOITUS ON ARVOKAS JA TARPEELLINEN

Lahjoitusvaroin tuetaan työtämme hyvinvoinnin, hyvien ihmissuhteiden ja ihmisoikeuksien hyväksi.

Lahjoitusvarat mahdollistavat osaltaan monipuolisen hyvinvointi- ja ihmisoikeustyömme toteutumisen. Väestöliitto tukee hyvinvointia ja ihmisten välistä yhteyttä koko elämänkaaren ajan. Tuemme erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.

Lahjoitusvaroin tuetaan mm. nuorille, perheille ja parisuhteille tarjottavaa matalan kynnyksen maksutonta neuvontaa ja tukea. Väestöliiton neuvonta- ja tukipalvelujen tavoitteena on tarjota tukea ja apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ennaltaehkäistä ongelmien syveneminen. Väestöliiton puhelin, chat- ja verkkopalvelujen kautta tarjotaan tietoa ja tukea mm. ihmissuhteisiin, vanhemmuuteen, lasten kasvatukseen, nuoruuteen ja murrosikään, poikien ja nuorten miesten hyvinvointiin, seksuaalisuuteen ja monenlaisiin arjen huoliin ja haasteisiin.

Lahjoitusvaroin tuetaan myös Väestöliiton vaikuttamistyötä kestävän väestönkehityksen, lapsi- ja perheystävällisyyden, työn ja perheen yhteensovittamisen, maahanmuuttajien osallisuuden, yhdenvertaisuuden, syrjimättömyyden sekä seksuaali- ja ihmisoikeuksien hyväksi. Väestöliiton vaikuttamistyö tukee ja edistää keskeisellä tavalla hyvinvoinnin, hyvien ihmissuhteiden ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä ennaltaehkäisee pahoinvointia ja syrjäytymistä.

Lisäksi lahjoitusvaroin voidaan tukea Väestöliiton tutkimuslaitoksen syntyvyys- ja väestötutkimusta, joka auttaa ymmärtämään mm. väestönkehitystä, syntyvyyttä, suomalaisia perheitä sekä ikääntymistä.

Esimerkkejä työstämme:

Nuoria.

Nuorten kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen

Lahjoittamalla tuet työtämme nuoruuden ihmissuhteiden ja seksuaalisen hyvinvoinnin parissa.

Lahjoittajien tuella voimme yhä paremmin auttaa nuoria. Yhdessä voimme vahvistaa nuorten kasvua, hyvinvointia ja seksuaaliterveyttä tarjoamalla nuorille tietoa sekä matalan kynnyksen neuvontaa ja tukea murrosikään, seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvistä asioista sekä auttamalla nuoria vanhempia vanhemmuuden haasteissa.

Nuorille tarjotaan apua ja tukea mm. Hyvä kysymys -verkkopalvelun, seksuaalineuvontachatin ja ajanvarauschattien avulla. Lahjoitusvaroin voimme myös tukea lasten ja nuorten turvallista harrastustoimintaa ja edistää epäasiallisen käytöksen ja häirinnän ennaltaehkäisyä ja siihen puuttumista. Jokainen lahjoitus on tärkeä ja arvokas.

Teinipoika.Poikien ja nuorten miesten hyvinvoinnin tukeminen

Lahjoittamalla autat meitä tarjoamaan juttukaveria pojille ja nuorille miehille, sukupuolen moninaisuus huomioiden.

Lahjoittajien tukea tarvitaan, jotta mahdollisimman moni poika voi tulla kuulluksi ja kohdatuksi Väestöliiton Poikien Puhelimessa. Poikien Puhelin on alle 20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille suunnattu auttava puhelin- ja chat-palvelu, joka tarjoaa maksutonta neuvontaa monenlaisiin arjen huoliin ja ongelmiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenottoihin vastaavat poikien maailmaan erikoistuneet Väestöliiton asiantuntijat.

Lisäksi Poikien Puhelin tarjoaa YouTube-kanavansa videoilla ja livestriimeillä asiallista tietoa ja madaltaa puheeksi ottamisen kynnystä mm. kehoon ja kasvuun, ihmissuhteisiin, seksuaalisuuteen ja mielen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Lahjoittamalla autat meitä tukemaan poikia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ennaltaehkäisemään ongelmien syvenemisen.

Äiti ja lapsi. Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen

Lahjoittamalla autat tarjoamaan ennaltaehkäisevää keskusteluapua ja työkaluja lapsiperhearkeen ja vanhemmuuteen. Samalla tuet lasten turvallista kasvua ja hyvinvointia.

Perheiden avun tarve on viime aikoina lisääntynyt, ja varoja tarvitaan, jotta kukaan vanhempi ei jäisi huoltensa kanssa yksin. Turvallinen lapsuus on jokaisen lapsen oikeus. Lasten kehityksen ja kasvun tueksi tarvitaan hyvinvoivia ja turvallisia aikuisia.

Lahjoitusvaroin voidaan vahvistaa mm. perheiden ja vanhemmuuden tueksi tarjottavaa maksutonta verkko- ja chatmuotoista neuvontaa sekä puhelinneuvontaa. Lisäksi tuetaan perheiden hyvinvointia ja elämänlaatua vahvistavia materiaaleja sekä lapsi- ja perheystävällisyyden hyväksi tehtävää vaikuttamistyötä.

Tavallisia palveluissamme käsiteltäviä aiheita ovat esim. lasten kasvatukseen, arjessa jaksamiseen, parisuhteen haasteisiin, eropohdintoihin, raskaaksi tuloon, lapsettomuuteen, seksuaalisuuteen, mielenterveyden haasteisiin liittyvät huolet ja kysymykset. Jokainen lahjoitus on tärkeä, jotta voimme auttaa ja tukea mahdollisimman monia perheitä ja vanhempia.

Nainen ja mies.Parisuhteiden hyvinvoinnin tukeminen

Lahjoittamalla tuet hyvinvointia parisuhteissa ja olet mukana etsimässä vastauksia tunteista ja elämäntilanteista nouseviin kysymyksiin.

Lahjoitusvaroin voidaan tukea matalan kynnyksen neuvontaa ja tukea parisuhteille. Väestöliiton parisuhdepuhelin ja ajanvarauschat tarjoavat apua monenlaisiin parisuhdehaasteisiin.

Tavallisia aiheita ovat mm. kriisiytyneet erotilanteet ja eropohdinnat, uskottomuus, riitely ja muut kommunikaatiovaikeudet sekä mielenterveyden haasteiden mukanaan tuomat huolet. Tuen tarve on viime aikoina lisääntynyt. Lahjoitusvaroja tarvitaan, jotta mahdollisimman moni voi saada tarvittaessa tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

isoisä ja lapsenlapsi halaavat.Isovanhemmuuden tukeminen

Lahjoittamalla olet mukana tukemassa työtämme isovanhemmuuden ja sukupolvien välisten suhteiden hyväksi.

Lahjoitusvaroin voidaan tukea matalan kynnyksen neuvonta- ja tukipalveluja sekä materiaalia ja tietosisältöjä isovanhemmille ja tuleville isovanhemmille. Tuen tarkoitus on tukea hyvää yhteyttä isovanhempien ja lastenlasten välillä kaikissa elämäntilanteissa, myös esimerkiksi erotilanteissa.

Hymyilevä nainen.Maahan muuttaneiden hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen.

Lahjoittamalla tuet työtämme maahan muuttaneiden kotoutumisen, työllistymisen ja osallisuuden parissa.

Lahjoitusvaroin voidaan tukea maahan muuttaneiden kotoutumista, osallisuutta ja työllistymistä tukevia palveluja, mm. maahanmuuttajille tarjottava neuvontaa ja tukea perhe-elämän, vanhemmuuden ja työelämän haasteisiin, sekä materiaaleja, tietosisältöjä ja koulutuksia. Lisäksi voidaan tukea yhdenvertaisuutta, monikulttuurisuutta ja syrjimättömyyttä tukevaa vaikuttamistyötämme.

Kaksi naista.Seksuaali- ja ihmisoikeuksien tukeminen

Lahjoittamalla autat meitä edistämään yksilönoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Väestöliiton unelmana on maailma, jossa jokaista ihmistä kunnioitetaan ja häntä kohdellaan muiden kanssa samanarvoisesti omassa arjessaan ja koko yhteiskunnassa. Lahjoittamalla olet mukana kanssamme tekemässä tällaisesta maailmasta totta.

Teemme monipuolista vaikuttamis- ja kasvatustyötä yhdenvertaisuuden, syrjimättömyyden sekä seksuaali- ja ihmisoikeuksien puolesta. Tuemme seksuaali- ja ihmisoikeuksien toteutumista myös kehittyvissä maissa. Lahjoitusvaroin tuetaan mm.  kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien naisten, tyttöjen ja nuorten, sateenkaari-ihmisten sekä vammaisten ihmisten ihmisoikeuksia, erityisesti seksuaalioikeuksia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tarjoamme seksuaalikasvatusta, ehkäisemme lapsiavioliittoja ja teemme työtä sen eteen, että jokainen saa valita oman lapsilukunsa. Edistämme seksuaalioikeuksia mm. Malawissa, Nepalissa, Afganistanissa ja Tadzhikistanissa. Lisäksi toteutamme kehitysyhteistyöhön ja seksuaalioikeuksien merkitykseen liittyvää globaaliviestintää.

Lahjoitusvarojen tarve ja merkitys työllemme on erittäin suuri. Yhdessä lahjoittajien kanssa voimme rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa.