Keräysvarojen käyttö

Kollaasikuva, jossa eri-ikäisiä ihmisiä.

Lahjoittajana olet mukana luomassa inhimillisesti kestävää maailmaa, jossa ihmiset voivat hyvin, jokaisella on turvallisia, elämää rikastuttavia ihmissuhteita ja kaikki saavat rakastaa ja olla rakastettuja juuri sellaisina kuin ovat.

Lahjoittajien tuella voimme vahvistaa turvallisia ihmissuhteita, ihmisoikeuksia ja hyvinvointia muuttuvassa maailmassa. Yhdessä voimme tukea erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia kotimaassa sekä haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ihmisoikeuksia kehittyvissä maissa. Tarjoamme maksutonta matalan kynnyksen apua ja tukea sitä tarvitseville sekä teemme määrätietoista tutkimus- ja vaikuttamistyötä inhimillisesti kestävän yhteiskunnan ja tulevaisuuden puolesta.

Lahjoituksesi on äärimmäisen tärkeä ja varmistaa osaltaan monipuolisen hyvinvointi- ja ihmisoikeustyömme toteutumisen. Jokainen lahjoitus auttaa.

Voit kohdentaa lahjoituksesi haluamallasi tavalla joko yleisesti Väestöliiton työn hyväksi tai haluamaasi lahjoituskohteeseen. Tutustu lahjoituskohteisiin lähemmin alla.

Yleislahjoitus Väestöliiton työhön

Yleislahjoituksella mahdollistetaan maksuton apu ja tuki sitä tarvitseville sekä monipuolisen hyvinvointi- ja ihmisoikeustyömme jatkuvuus.

Elämme murroksen ja epävakauden aikaa. Näinä aikoina monipuolista hyvinvointi- ja ihmisoikeustyötämme tarvitaan enemmän kuin koskaan. Lahjoitusvaroin voimme vahvistaa turvallisia ihmissuhteita, ihmisoikeuksia ja hyvinvointia muuttuvassa maailmassa. Tuemme erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä kotimaassa sekä haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten seksuaali- ja ihmisoikeuksia kehittyvissä maissa.

Yleislahjoituksella voimme kohdistaa avun aina sinne, missä sitä kaivataan kipeimmin.

Lahjoita nyt

Perheiden jaksamisen ja hyvinvoinnin tukeminen

Lahjoituksellasi tuetaan perheiden jaksamista ja hyvinvointia.

Nykypäivänä monet kokevat vanhemmuudesta valtavaa painetta. Erilaisia ohjeita ja odotuksia tulee joka puolelta. Monet vanhemmat kokevat itsensä riittämättömäksi ja uupuvat suorituspaineiden alle. Meidän tavoitteenamme on, että kukaan ei jää vanhemmuutensa kanssa yksin.

Me tarjoamme perheille ennaltaehkäisevää keskusteluapua ja työkaluja lapsiperhearkeen sekä omaan vanhemmuuteen ja parisuhteiden haasteisiin. Tukipalvelumme auttavat silloin, kun koet kaipaavasi tukea tai vaikka vain juttuseuraa. Tarvittaessa ohjaamme myös syvemmän avun piiriin.

Miten lahjoituksellasi voidaan auttaa perheitä?

Pienikin lahjoitus antaa suuren avun. Esimerkiksi 25 eurolla voimme tarjota asiantuntevaa ammattiapua yhden vanhemman jaksamisen ja haastavan perhetilanteen tueksi.

Lahjoita nyt

Nuorten turvallisen kasvun tukeminen

Varmistamme, että jokainen nuori saa kasvaa rauhassa omaksi itsekseen.

Yhä useampi nuori voi huonosti. Suorituspaineet, epävarmuus tukevaisuudesta ja viimeaikaiset kriisit ovat lisänneet avun tarvetta entisestään. Nuoret tarvitsevat meitä ja me tarvitsemme hyvinvoivia nuoria. Meidän tavoitteenamme on, että jokainen nuori saa kasvaa yhteiskunnassa, jossa heidän ei tarvitse pelätä tai peitellä itseään.

Yhdessä lahjoittajien kanssa voimme tarjota nuorille anonyymeja, matalan kynnyksen palveluita, joissa nuori voi kysyä asioista, joista ei välttämättä muualla uskalla kysyä. Nuoret saavat palveluistamme apua murrosikään, seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Annetaan jokaiselle nuorelle mahdollisuus kasvaa rauhassa omaksi itsekseen.

Miten voit auttaa nuoria lahjoituksellasi?

Esimerkiksi 100 eurolla mahdollistat avun neljälle pojalle tai nuorelle miehelle Poikien puhelimessa.

Lahjoita nyt

Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisoikeuksien edistäminen kehittyvissä maissa

Varmistamme, että ihmiset saavat elää omana itsenään kehittyvissä maissa.

Monissa maissa sateenkaariryhmään kuuluminen on laitonta, on siis laitonta olla oma itsensä. Sateenkaari-ihmiset elävät näissä maissa myös jatkuvan turvattomuuden ja vihakampanjoinnin kohteena.

Meidän unelmamme on maailma, jossa kaikki saavat päättää omasta kehostaan ja ihmissuhteistaan vapaasti. Kaikki ansaitsevat rakastaa ja olla rakastettuja juuri sellaisena kuin on. Lahjoittamalla autat meitä edistämään ihmisten yhdenvertaisuutta ja vastustamaan syrjintää sen kaikissa muodoissa.

Lahjoitusvaroin voimme esimerkiksi ylläpitää turvataloja järjestötalojen yhteydessä ja tarjota paikan, jossa saa olla turvassa. Järjestämme myös työpajoja, joissa voi rauhassa miettiä omaa identiteettiään sekä tarjoamme tietoa, tukea ja keskusteluapua seksuaalioikeuksien edistämiseksi.

Miten voit lahjoituksellasi auttaa?

Esimerkiksi 50 eurolla voimme perustaa Malawiin viisi vertaisryhmää, joissa nuoret jakavat toisilleen tietoa seksuaalioikeuksista. Ryhmissä nuorten itseluottamus ja osaaminen omista oikeuksistaan kasvaa, ja nuoret saavat uusia työkaluja omannäköisten elämänvalintojen tekemiseen.

Lahjoita nyt