Oppilas- ja opiskelijahuolto

Kaksi poikaa katsoo kännyköitä istuen rappusilla.

Turvallisuusohjeistukseen on koottu koulujen ja oppilaitosten toiminnan kannalta keskeiset ohjeet seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.

Ohjeistus sisältää koulujen ja oppilaitosten käyttöön tarkoitetun tarkastuslistan. Tarkastuslista voidaan liittää esimerkiksi osaksi opiskeluhuoltosuunnitelmaa ja käydä läpi oppilas- tai opiskelijahuoltoryhmässä, arvioitaessa oman yksikön toiminnan toteutumista.

Lisäksi ohjeistus sisältää seksuaalisen häirintään ja väkivaltaan puuttumisen prosessin perusopetuksen kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.

Turvallisuusohjeistus on laadittu Päijät-Hämeen kouluille ja oppilaitoksille, mutta on sovellettavissa myös muiden kuntien käyttöön.

Turvallisuussuunnitelmaohjeistus