Tietoa lapsiperheille

Väestöliitto tarjoaa monipuolista tietoa perheiden tueksi.

Pienten lasten vanhemmat

Tuemme lapsiperheiden hyvinvointia tarjoamalla monipuolisia ja luotettavia verkkoaineistoja eri ikäisten lasten vanhempien vanhemmuuden, ihmissuhteiden ja seksuaalisen hyvinvoinnin tueksi. Pienten lasten vanhemmille suunnatut tieto- ja oma-apuaineistomme löydät Hyvä kysymys -verkkopalvelusta.

Jos et löydä vastausta mieltäsi askarruttavaan kysymykseen tai haluat jutella Väestöliiton asiantuntijan kanssa, varaa maksuton keskusteluaika Perhepulma-palveluihimme.


Kehotunnekasvatus

Ihmisen seksuaalinen kehitys pikkulapsesta murrosiän kautta kohti aikuisuutta on monivaiheinen matka. Keho, ymmärrys ja tunteet kehittyvät rinnakkain. Se, miten tämä matka sujuu, määrittää aikuisiässä suhdetta omaan kehoon, seksuaalisuuteen, parisuhteeseen ja kykyyn nauttia seksuaalisuudesta.

Pienten lasten seksuaalisuus on erilaista kuin nuorten tai aikuisten seksuaalisuus. Lasten seksuaalisuus on esimerkiksi kehon ja sen toimintojen ihmettelyä ja vertailua. Samalla tutustutaan mielihyvään sekä hyviin tapoihin.

Lasten kehotunnekasvatus on laaja lapsen hyvinvointiin tähtäävä kokonaisuus. Kehotunnekasvatus sisältää lapsen tasoista tietoa muun muassa kehosta, tunteista, turvataidoista ja oikeuksista.

Kehotunnekasvatus-sana kuvaa seksuaalikasvatus-sanaa paremmin pienten lasten kehitystä ja tarpeita. Myönteiset, lapsen tasoiset tiedot, taidot ja asenteet ovat tärkeitä opettaa kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

Lapsen kehitystä pitää suojata. Kehotunnekasvatus tarjoaa ikätasoista tietoa, arjessa tarpeellisia taitoja sekä myönteisen asenteen. Tutustu kehotunnekasvatukseen Hyvä kysymys -palvelussa tästä.

Jos et löydä vastausta mieltäsi askarruttavaan kysymykseen tai haluat jutella Väestöliiton asiantuntijan kanssa, varaa maksuton keskusteluaika Perhepulma-palveluihimme.


Murrosikäisten vanhemmat

Erityisesti murrosikäisten lasten vanhemmuuden tueksi tuotetut tietoaineistot on koottu Hyvä kysymys -sivustolle.

Jos et löydä vastausta mieltäsi askarruttavaan kysymykseen tai haluat jutella Väestöliiton asiantuntijan kanssa, varaa maksuton keskusteluaika Perhepulma-palveluihimme.


Isovanhemmat

Isovanhemmille suunnattu sukupolvien sopu -toiminta tarjoaa käytännönläheistä tietoa ja tukea, jakaa isovanhempien kokemuksia ja tarjoaa vertaistukea kasvokkain, puhelimitse ja verkossa. Toiminnan taustalla on sukupolviketjuihin liittyvää tutkimustietoa sekä vankka käytännön työn kokemus. Sukupolvien sopu auttaa isovanhempia vahvistamaan itsetuntemustaan, kannustaa sovittelevaan toimintaan ja parantaa isovanhemman henkistä hyvinvointia ja jaksamista. Lisätietoa isovanhemmille löydät Hyvä kysymys -palvelusta. Siirry tukea isovanhemmuuteen -sivuille