Vaikuttajaryhmä

TUNNISTETAAN JA LISÄTÄÄN LUOTTAMUSTA KANSAINVÄLISTEN OSAAJIEN ULKOMAILTA TUOTUUN OSAAMISEEN

Tätä edistämään Väestöliitossa perustettiin syksyllä 2020 VAIKUTTAJARYHMÄ osana Tunnista kansainvälinen osaaja -hanketta.

Mikä on VAIKUTTAJARYHMÄ?

Vaikuttajaryhmän tehtävänä on kehittää toimintamalleja, joiden avulla työnantajan on helpompi tunnistaa ja luottaa ulkomailta tuotuun osaamiseen. Ryhmässä yritysten edustajat ja kansainväliset osaajat toimivat yhdessä asiantuntijoina, osallistumalla tasapuolisesti uusien mallien ja menetelmien kehittämisprosesseihin. Vaikuttajaryhmän työn tuloksena halutaan tuottaa Suomeen oikeudenmukaisempaa, kilpailukykyisempää ja yksinkertaisesti parempaa työelämää.
Kehitystyön kulliseihin pääset kurkkaamaan blogisarjan Parempi työelämä kautta (linkki sivuille)

VAIKUTTAJARYHMÄN jäsenet syksy 2020

1.Angelina Arial
Environmental Engineer, currently pursuing Water Technology MSc (Tech) at LUT University

2.Anna Airikkala-Eghaghara
Marketing Manager, Efecte plc
https://www.efecte.com/fi/

3.Erkki Ikäheimo
Natural Resources Management and Environmental Consultant

4.Joni Helomaa
Social services student with a background in recruitment, outplacement and coaching services & entrepreneurship

5.Marco Rigano
Integration Specialist, Spring House Oy – Attractiveness Through International Experts (VeKO) project (ESF)
https://www.staffpoint.fi/ideat-ja-ilmiot/Huomisen%20ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4/vetovoimaa-kansainvalisista-osaajista

6.Miia Leppänen
Workplace Specialist

7.Nur Islam
LL.B & LL.M Master of Laws ( Bangladesh), MA in Human Rights (Sweden), MBA (Business Management and Entrepreneurship, HAMK)

8.Teemu Torvelainen
Transformation Lead / Agile Coach, Siili Solutions
https://www.siili.com/

9.Ville Nurminen
Account & Project Manager, TalentGate Ltd
https://www.talentgate.fi/

Vaikuttajaryhmän jäsennet valitaan kerran puolessa vuodessa.

VAIKUTTAJARYHMÄN tehtävä 2020

Vaikuttajaryhmä ideoi uusia työllisyyttä ja kohtaamista tukevia malleja, joiden käyttöä voidaan pilotoida hankkeen aikana ja innostaa myös omia verkostojaan kansainvälisten osaajien osaamisen tunnistamisen tärkeydestä. Ensimmäinen vaikuttajaryhmä on valinnut omaksi päätehtäväkseen tehdä sellaista kehittämis- ja vaikuttamistyötä, joka on:

PITKÄJÄNTEISTÄ
LUO VASTUULLISEMPAA REKRYTOINTIA
VAIKUTTAA TYÖNANTAJIEN MINDSETTIIN

Mukaan VAIKUTTAJARYHMÄÄN 2021 tai 2022?

Seuraava vaikuttajaryhmä aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa.
Mukaan haetaan osallisiksi yrityksiä kehittämään uusia ja luovia menetelmiä ja vaikuttamaan kansainvälisten osaajien potentiaalin tunnistamiseen ja luottamiseen. Vaikuttajaryhmä kokoontuu kerran kuussa, yhteensä 4-5 kertaa ja sitä ylläpitävät ja organisoivat Väestöliiton asiantuntijat.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen mukaan onnistuu ottamalla meihin yhteyttä!