käsi pitää kylttiä: body my choice

Kansainvälinen kehitys

Kolme naista nauraa yhdessä

Väestöliitto tekee töitä sen puolesta, että jokainen ihminen saisi päättää omasta kehostaan sekä ihmissuhteistaan vapaasti ja vastuullisesti. Tämä tarkoittaa seksuaalioikeuksien edistämistä.

Olemme Suomen johtava asiantuntija globaalin seksuaaliterveyden ja -oikeuksien alalla. Edistämme ihmisten yhdenvertaisuutta ja vastustamme syrjintää sen kaikissa muodoissa. Työmme keskiössä on kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus, turvallinen abortti, jokaisen oikeus tehokkaaseen ehkäisymenetelmään ja seksuaalisen sekä sukupuolistuneen väkivallan vastustaminen. YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ei voida saavuttaa, mikäli globaalit seksuaalioikeudet eivät toteudu. Siten muutkaan ihmisoikeudet eivät voi täysin toteutua seksuaalioikeuksien puuttuessa.

Toimimme asiantuntijoina, teemme kehitysyhteistyötä ja annamme globaalikasvatusta. 

Laajat verkostomme takaavat meille kaikista ajankohtaisimman tiedon ja tekevät työstämme vaikuttavampaa.

Ajankohtaista