Hyvinvointi

Perhe iloisena yhdessä.

Toisen kanssa turvassa. Hyvä kosketus luo hyvinvointia.

Terveys ja turvallisuus ovat ensisijaisia asioita lapsen elämässä. Hyvä suhde läheisiin aikuisiin suojaa lapsia monin tavoin. Anna lapselle aikaa ja kuuntele häntä. Toimi niin, että lapsen on helppo puhua sinulle kaikesta. Älä koskaan nolaa lasta.

Suojaa lasta kaikin tavoin häirinnältä ja väkivallalta. Kannusta häntä pyytämään apua missä tahansa asiassa. Lapsen hyvinvointia edistää lapsuuden seksuaalisuuden suojaaminen ja tukeminen. Puhu lapselle avoimesti ja asiallisesti asioista, jotka liittyvät kehoon.

Myönteinen kosketus ja läheisyys ovat perusta lapsen hyvinvoinnille. Opeta lapselle taitoja, joilla hän voi suojella itseään. Se käy parhaiten arjen tilanteissa, pukemisen, riisumisen, levon tai pesemisen yhteydessä.

Samalla voit kertoa sääntöjä ja taitoja, jotka liittyvät läheisyyteen ja yksityisyyteen. Opeta lasta arvostamaan omaa ja toisten kehoa.

Opeta lapselle, miten hän voi erottaa hyvät ja huonot kosketukset,
ja opeta koskettamisen säännöt. Kosketus ei saa tuntua pahalta, eikä se saa olla salaisuus. Ohjaa lasta luottamaan omaan kokemukseensa, arvostamaan sitä ja kertomaan se.

Tavoitteena on lapsen tunne siitä, että häntä arvostetaan ja ymmärretään ja että hän kokee olevansa turvansa. Lapsella voi joskus olla seksuaalisuuteen liittyviä oireita, kuten pakonomaista tai ahdistunutta käytöstä. Huolehdi, että lapsi saa apua.

Tutustu lapsen kanssa yhdessä nettiin ja kännykkään ja sisältöihin ja toimintoihin, joita lapsi käyttää. Ohjaa lasta käyttämään mediaa oikein. Muistuta lapselle, että kaikki tieto mediassa ei ole aina totta. Kerro myös median käytön riskeistä ja ystävällisestä käytöksestä mediassa.

Lasten seksuaaliterveys

Seksuaaliterveys on hyvinvoinnin tila. Lapsella se tarkoittaa eri asioita kuin nuorella tai aikuisella. Lapsen seksuaaliterveys sisältää mahdollisuuden oppia ja toimia ikätasonsa mukaan. Lapsi saa tutustua omaan kehoonsa ja tunteisiinsa turvassa ja ohjattuna. Läheiset ihmissuhteet, hoiva sekä kosketus vahvistavat lapsen hyvinvointia.

Hyvinvoiva lapsi:
• Tietää asialliset sanat ja normit kehon intiimipaikoille ja lisääntymiselle
• Voi kysyä vapaasti kysymyksiä
• Tuntee tärkeimmät turvataidot ja osaa käyttää niitä
• Osaa suojata yksityisyyttään ja antaa sitä myös muille
• Osaa hakea ja saa fyysistä läheisyyttä ja hellyyttä sitä halutessaan
• Osaa toimia ja saa iloa ystävyyssuhteissaan
• Osaa hakea apua liittyen omaan seksuaaliterveyteen
• Kokee olevansa ja on turvassa
• Kokee iloa ja ylpeyttä omasta kehostaan, tunteistaan ja ajatuksistaan
• Voi ilmaista niin ihastuksen tunteita kuin kielteisiä tunteita
• Ei kohtaa seksuaalisen häirinnän ja väkivallan kokemuksia

Lapsen hyvinvoinnin tueksi tarvitaan varhaiskasvatuksen, koulun ja kodin yhteinen kasvatuslinja.