Lainsäädäntöä

Työn ja perheen yhteensovittamista tukevat monet lait ja lainkohdat Suomessa. Lisäksi monilla aloilla ja työpaikoilla on voimassa työ- tai virkaehtoehtosopimuksia, joista löytyy lakeja yksityiskohtaisempia kirjauksia.

Työpaikoilla voi olla myös omia sisäisiä ohjeita ja pelisääntöjä, joiden on oltava vähintäänkin lakien ja työehtosopimusten mukaisia, tai niitä parempia ja tarkempia

Lue lisää:

Työn ja perheen yhteensovittamista koskevia lainkohtia