Toimintatapamme

Äiti, isä ja vauva.

Toimintamme rakentuu palveluiden, tutkimuksen ja vaikuttamisen varaan.

Seuraamme tarkasti palveluista ja tutkimuksesta tulevia kansalaisten tuen ja avun tarpeita ja yhteiskunnallista keskustelua. Kehitämme jatkuvasti toimintojamme, jotta voimme vastata näihin uusiin, nouseviin haasteisiin.

Palvelut

Väestöliitto tarjoaa maksutonta matalan kynnyksen tukea nimettömästi ja valtakunnallisesti puhelimitse ja chatteina. Puhelin- ja verkkopalvelut tuottavat koulutetut ammattilaiset.

Kohtaavaa maksutonta tukea tarjoamme

Kansalaisille suunnatut palvelumme ja tietosisältömme löytyvät Hyvä kysymys -verkkopalvelusta. Olemme tuottaneet palvelun ja ylläpidämme sitä. Siinä on mukana reilut 40 suomalaista kansalaisjärjestöä.

Sivustolla on tietoja nuorille, aikuisille, ikäihmisille, pareille ja perheille. Teemoina siellä ovat mm:

  • ihmissuhteet
  • monikulttuurisuus
  • nuorten elämä
  • parisuhde
  • seksuaalisuus
  • ja vanhemmuus.

Palvelusta löytyy tietoartikkeleita, tehtäviä ja testejä, erilaisia keskusteluryhmiä ja chatteja, luentoja, kursseja, podcasteja ja videoita. Sivustolta voi hakea tukea ja apua kohderyhmien, aihealueiden ja palvelumuotojen tai hakutoiminnon avulla.

Tutkimus

Järjestömme ainutlaatuisuus rakentuu oman tutkimuksen varaan, josta vastaa Väestöntutkimuslaitos. Se on perustettu jo vuonna 1946. Tutkimuksen keskeisin alue on Suomen väestön rakenne ja hyvinvointi. Tutkimme myös syntyvyyttä, parisuhteita, perheiden hyvinvointia sekä ikääntymistä ja perhesukupolvien välisiä suhteita. Koordinoimme EU:n tutkimusinfrastruktuuriin kuuluvaa SHARE Suomi -tutkimusta sekä Generations and Gender Survey -tutkimusta Suomessa.

Vaikuttaminen

Vaikuttamistoimintamme kantavat teemat ovat perhe- ja väestöpolitiikka sekä seksuaalioikeudet. Olemme perheiden, parien ja nuorten asialla sekä Suomessa että globaalisti. Kaikki vaikuttamistoimintamme tähtää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen.

Vaikuttamistyön tavoitteena on edistää ihmisoikeuksia sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, terveyttä ja yhdenvertaisuutta. Vaikutamme asioiden valmisteluun, päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen. Toimimme yksin ja yhteistyössä eri verkostojen kanssa, kun pyrimme vaikuttamaan ihmisten elämään ja heidän hyvinvointinsa lisäämiseen.

Liitetiedostot