Keitä olemme nuorten palveluissa?

Poikaoletettu makaa nurmikolla silmät kiinni.

Väestöliitossa on tehty töitä nuorten seksuaaliterveyden ja seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi 1980-luvun lopulta saakka.

Nuorille suunnattujen palveluiden periaatteena on aina ollut maksuttomuus ja helppo saavutettavuus. Vaikka nuorten seksuaaliterveyden uranuurtajana toimineen Väestöliiton seksuaaliterveysklinikan ovet ovat sittemmin sulkeutuneet, työmme nuorten seksuaalisen hyvinvoinnin parantamiseksi jatkuu. Myös parisuhteet ovat olleet toimintamme keskiössä liiton alkuajoista lähtien.

Tänä päivänä työmme keskittyy erityisesti matalan kynnyksen verkkoauttamiseen. Kannustamme nuoria ja nuoria aikuisia ottamaan yhteyttä meihin jo siinä vaiheessa, kun huoli ei ole vielä johtanut vakavaan kriisiin.

Nuorten ja nuorten aikuisten ihmissuhteita tukevissa hankkeissamme työskentelee monipuolinen joukko asiantuntijoita, jotka tekevät töitä sen eteen, että jokaisen nuoren olisi helpompi elää omannäköistään elämää ja voida hyvin tärkeissä ihmissuhteissaan. Porukassamme yhdistyvät terveydenhuollon, yhteiskuntatieteiden, nuorisotyön, psykoterapian ja viestinnän osaaminen. Koska nuorten seksuaalisen hyvinvoinnin tukeminen on työmme keskiössä, on kaikilla nuorten kanssa asiakastyötä tekevillä myös seksologista täydennyskoulutusta (seksuaalineuvoja tai -terapeutti).

Tavoitamme nuoria myös sosiaalisen median kautta, erityisesti Väestöliiton Tiktokin kautta.

Emme tee tällä hetkellä jalkautuvaa seksuaalikasvatustyötä, mutta tarjoamme koulujen seksuaalikasvatuksen tueksi sähköistä materiaalia, kuten verkkoluentoja, videoita ja artikkeleita.

Teemme työtä asiamme ja kohderyhmämme eteen myös erilaisissa hankkeissa. Kumita-kampanja jakaa tietoa kondomista kaikille Suomen 8.-luokkalaisille sekä kannustaa koulun ammattilaisia ja nuorten vanhempia ottamaan seksuaalisuuden ja ehkäisyn puheeksi nuorten kanssa. Et ole yksin -hankkeessa teemme töitä niin seksuaalisen häirinnän kuin muunkin epäasiallisen kohtelun kitkemiseksi nuorten urheiluharrastuksista.