Työnantajalle

Menestyvä tulevaisuuden työyhteisö on monimuotoinen, siksi organisaation diversiteetti- ja inkluusiokäytäntöjä kannattaa rakentaa jo nyt

Recognizing International Talent -merkki on tunnus työnantajan halukkuudesta edistää sisäistä diversiteettiä ja inkluusiota. Merkin konsepti on kehitetty Väestöliitossa yhdessä vaikuttajaryhmän kanssa, jossa edustettuna ovat eri alojen työantajat, rekrytoinnin ammattilaiset ja kansainväliset osaajat.

Merkki viestii yrityksen

• Tahdosta tunnistaa ja hyödyntää myös muualla kuin Suomessa saatua osaamista ja koulutusta
• Rohkeudesta olla edelläkävijä ja tietoisesti edistää työyhteisön sisäistä diversiteettiä ja inkluusiota
• Avoimuudesta ja vastuullisuudesta

Vuonna 2021 (pilotointivaiheessa) merkki myönnetään niille työnantajille, jotka sitoutuvat yhteistyöhön Väestöliiton kanssa.

Yhteistyössä keskitytään

– Kielitietoisen työyhteisön rakentamiseen ja rekrytoinnin kehittämiseen
– Muutoksen edistämiseen
– Käytäntöihin, jotka edesauttavat tunnistamaan kansainvälistä työuraa ja koulutusta
– Yrityskulttuuriin, joka avoimesti ja rohkeasti edistää diversiteettiä ja inkluusiota omalla ammattialalla

Pilotointivaiheen yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa merkin jatkokehittämiseen.

Yrityksesi saa

• Recognizing International Talent -merkin käyttöön esim. omille rekrytointisivuille
• Väestöliiton asiantuntijoiden tukea ja sparrausta muutoksen teossa
• Tilaisuuden viestiä laajemmin organisaation vastuullisuudesta ja arvoista
• Mahdollisuuden arvioida olemassa olevia ja kehitettyjä rekrytointikäytäntöjä yhteistyössä kansainvälisten osaajien kanssa