Tasa-arvo ja isät -hanke

Isä ja poika leikkivät

Tutkimus- ja kehittämishankkeessa (2019-2021) selvitettiin, miten eri toimialojen yrityksissä ja organisaatioissa on mahdollista päästä kohti aiempaa isäystävällisempää ja tasa-arvoisempaa työkulttuuria. Hankkeesta syntyi suomalaisen työelämän kehittämiseen ja julkiseen käyttöön artikkeleja, kaksi opinnäytettä, videoita, podcasteja ja muita julkaisuja.

Yrityksen isäystävällisyys tasa-arvon ja tuloksellisuuden välineenä

Tiedote Työsuojelurahaston verkkosivulla

Loppuraportti (saavutettava pdf, 104 sivua)

Väestöliiton koordinoiman hankkeen kumppanit: 
Deloitte Oy, Lahti Energia Oy, Kela

Tasa-arvo ja isät -työpaikoilla videoita ja klippejä (2020):

Videot löytyvät myös Hyvä kysymys -alustalta.

Podcast-sarja, 6 osaa (2020)

Jakso 1: Miten rakennetaan isäystävällistä työkulttuuria, pdf
Jakso 2: Äidit isäystävällisyyttä rakentamassa, pdf
Jakso 3: Myytinmurtajat ja isyys työelämässä, pdf
Jakso 4: Monimuotoiset perheet työelämässä, pdf
Jakso 5: Taasko lapsi kipeänä, pdf
Jakso 6: Isäystävällisyys ennen ja tänään, pdf

Tutkimusyhteistyötä ja kehittämis- ja viestintäyhteistyötä:

Hankkeen päärahoittaja: Työsuojelurahasto

  • aineistoa kerättiin henkilöstökyselyillä ja fokusryhmähaastatteluilla
  • kehittämis- ja viestintätoimia toteutettiin kolmessa kohdeorganisaatiossa
  • toimintatutkimuksellisella otteella tarkasteltiin, miten työpaikoilla puhutaan isien hoito- ja hoivavastuusta osana työn ja perheen yhteensovittamista
  • organisaatiot olivat sukupuolijakaumiltaan erilaisia: yksi naisvaltainen (83-17%), yksi miesvaltainen (82-18%) ja yksi sukupuolijakaumaltaan tasainen (50-50%)
  • henkilöstöä oli kolmessa hankeorganisaatiossa yhteensä lähes 9 000 ihmistä

Lisätietoa:

Anna Kokko

Ohjelmapäällikkö (hankkeen päällikkö 2019-2021)

050 342 0572, anna.kokko@vaestoliitto.fi