Tasa-arvo ja isät -hanke

Isä ja poika leikkivät

Tutkimus- ja kehittämishankkeessa kerätään näyttöä, miten eri toimialojen yrityksissä ja organisaatioissa on mahdollista päästä kohti aiempaa isäystävällisempää ja tasa-arvoisempaa työ- ja toimintakulttuuria. Hankkeesta syntyy suomalaisen työelämän kehittämiseen ja kaikkien avoimeen käyttöön tutkimusartikkeleja, opinnäytteitä ja käytännönläheistä viestintämateriaalia.

Yrityksen isäystävällisyys tasa-arvon ja tuloksellisuuden välineenä

Hankkeen kesto: 1.6.2019-31.5.2021

Väestöliiton koordinoiman hankkeen kumppanit:
Deloitte Oy, Lahti Energia Oy, Kela

Tasa-arvo ja isät -työpaikoilla videoita ja klippejä (2020) YouTubessa:

Videot löytyvät myös Hyvä kysymys -alustalta.

Podcast-sarja, 6-osainen (2020)

Jakso 1: Miten rakennetaan isäystävällistä työkulttuuria, pdf
Jakso 2: Äidit isäystävällisyyttä rakentamassa, pdf
Jakso 3: Myytinmurtajat ja isyys työelämässä, pdf
Jakso 4: Monimuotoiset perheet työelämässä, pdf
Jakso 5: Taasko lapsi kipeänä, pdf
Jakso 6: Isäystävällisyys ennen ja tänään, pdf

Tutkimus-, kehittämis- ja viestintäyhteistyössä ovat mukana:

Hankkeen päärahoittaja: Työsuojelurahasto

  • Aineistoa kerätään henkilöstökyselyillä ja fokusryhmähaastatteluilla
  • Kehittämis- ja viestintätoimenpiteitä toteutetaan tutkimusaineistojen perusteella kolmessa mukana olevassa kumppaniorganisaatiossa.
  • toimintatutkimuksellisella otteella tarkastellaan, miten työpaikoilla puhutaan isien hoito- ja hoivavastuusta osana työn ja perheen yhteensovittamista
  • organisaatiot ovat sukupuolijakaumiltaan erilaisia: yksi naisvaltainen (83-17%), yksi miesvaltainen (82-18%) ja yksi tasainen (50-50%)
  • henkilöstöä on yhteensä lähes 9000

Yhteystiedot:

Anna Kokko, hankepäällikkö

050 342 0572

anna.kokko@vaestoliitto.fi