LoveAge – Yli 50-vuotiaiden parisuhteet

Vanhempi pariskunta tanssii keittiössä.

Tutkimme LoveAge-hankkeessa yli 50-vuotiaiden suomalaisten parisuhteita Suomessa ja Euroopassa. Hankkeen tavoitteena on ottaa selvää ihmisten avio- ja avoliitoista eri elämänvaiheissa sekä niiden yhteyksistä sosiaalisiin suhteisiin ja hyvinvointiin.

Työ pohjautuu SHARE-ikääntymistutkimuksen (linkki hankesivulle) aineistoon ja Sukupolvien ketju (linkki hankesivulle) -hankkeen pitkittäisaineistoihin vuosilta 2008, 2012 ja 2018.

LoveAge on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke. Hankkeen aineistoja ovat rahoittaneet Koneen Säätiö (Sukupolvien ketju 2018–2019), SHARE-ERIC ja Euroopan komissio.

Lisätietoja

Anna Erika Hägglung
anna.hagglund@vaestoliitto.fi
040 660 2486


Hankkeessa ilmestyneita julkaisuja