LoveAge – Yli 50-vuotiaiden parisuhteet

Vanhempi pariskunta tanssii keittiössä.

Tutkimme LoveAge-hankkeessa yli 50-vuotiaiden suomalaisten parisuhteita Suomessa ja Euroopassa.

Hankkeen tavoitteena on ottaa selvää ihmisten avio- ja avoliitoista eri elämänvaiheissa sekä niiden yhteyksistä sosiaalisiin suhteisiin ja hyvinvointiin.

Tutkimusta vetää Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch ja siihen kuuluvat post doc-tutkijat Anna Erika Hägglund, Hans Hämäläinen, Antti Tanskanen ja Kunal Bhattachyraya sekä tutkija Miika Mäki. Kansainvälistä tutkimusyhteistyötä tehdään professorien David Coall (Edith Cowan yliopisto), Tamas David-Barrett (Oxfordin yliopisto), Katja Moehringin (Mannheimin yliopisto) ja Sebastian Schnettler (Oldenburgin yliopisto) kanssa.

Työ pohjautuu SHARE-ikääntymistutkimuksen aineistoon ja Sukupolvien ketju -hankkeen pitkittäisaineistoihin vuosilta 2008, 2012 ja 2018. Tämä mahdollistaa vertailun ikääntyneen väestön sosiaalisista verkostoista Suomessa ja muualla Euroopassa. Molemmissa aineistoissa on tietoja kolmesta perhesukupolvesta: ikääntyvät sekä heidän aikuiset lapsensa ja lapsenlapsensa.

LoveAge on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke. Hankkeen aineistoja ovat rahoittaneet Koneen Säätiö (Sukupolvien ketju 2018–2019), SHARE-ERIC ja Euroopan komissio.

Lisätietoja

Anna Rotkirch
anna.rotkirch@vaestoliitto.fi

Anna Erika Hägglund
anna.hagglund@vaestoliitto.fi


Hankkeessa ilmestyneita julkaisuja

LoveAge mediassa