LoveAge – Yli 50-vuotiaiden parisuhteet

Vanhempi pariskunta tanssii keittiössä.

Tutkimme LoveAge-hankkeessa yli 50-vuotiaiden suomalaisten parisuhteita Suomessa ja Euroopassa. Tavoitteena on selvittää ihmisten avio- ja avoliittoja eri elämänvaiheissa sekä niiden yhteyksiä sosiaalisiin suhteisiin ja hyvinvointiin.

Tutkimusta vetää Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch ja mukana ovat lisäksi tutkija Miika Mäki, post doc -tutkijat Anna Erika Hägglund, Hans Hämäläinen, Elisa Tambellini ja Liili Abuladze sekä erikoistutkijat Antti Tanskanen ja Mirkka Danielsbacka. Kansainvälistä tutkimusyhteistyötä tehdään professorien David Coall (Edith Cowan yliopisto), Tamas David-Barrett (Oxfordin yliopisto), Katja Moehringin (Mannheimin yliopisto) ja Sebastian Schnettler (Oldenburgin yliopisto) kanssa.

Työ pohjautuu SHARE-ikääntymistutkimuksen aineistoon ja Sukupolvien ketju -hankkeen pitkittäisaineistoihin vuosilta 2008, 2012 ja 2018. Tämä mahdollistaa vertailun ikääntyneen väestön sosiaalisista verkostoista Suomessa ja muualla Euroopassa. Molemmissa aineistoissa on tietoja kolmesta perhesukupolvesta: ikääntyvät sekä heidän aikuiset lapsensa ja lapsenlapsensa.

Vuoden 2021 Perhebarometri käsittelee yli 50-vuotiaiden suomalaisten parisuhteita SHARE-aineistoilla.  Lisää julkaisuja löytyy englanninkielisiltä LoveAge-sivuilta.

LoveAge on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke. Hankkeen aineistoja ovat rahoittaneet Koneen Säätiö (Sukupolvien ketju 2018–2019), SHARE-ERIC ja Euroopan komissio.

Lisätietoja

Anna Rotkirch, tutkimusjohtaja
anna.rotkirch@vaestoliitto.fi

Julkaisuja

Hägglund A. E., Sorsa T., Danielsbacka M., Tanskanen A. O. & Rotkirch A. Vanhenee kuin hyvä viini – Yli 50-vuotiaiden parisuhteet Suomessa. Perhebarometri 2021. Väestöntutkimuslaitos, Katsauksia E56/2021

Danielsbacka, M., Hämäläinen, H., & Tanskanen, A. O. toim. (2020) Suomalainen auttaminen. Tukiverkostot suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä. Helsinki: Gaudeamus.

Järnström, Sini (2021) Uusi parisuhde ”kolmannessa iässä” : perhesidokset, itsenäisyys ja hoiva. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/328724

Antikainen, Sanni (2019) “Vanhemmallakin iällä voi riehaantua ja ihastua” – Tutkielma suomalaisten vanhemmalla iällä solmituista parisuhteista. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto. https://www.utupub.fi/handle/10024/148768


Hankkeessa ilmestyneita Tietovuoto-artikkeleita


LoveAge mediassa