Alakoulu

kaksi poikaa tietokoneillaan samalla maassa makuullaan.

Alakoulun julkaisussa turvataitokasvatusmateriaalia on jaoteltu luokka-asteittain (1.-6. luokat). Jokaiselle luokka-asteelle on koottu ja kehitetty harjoituksia, leikkejä ja tietovisoja, tarinoita sekä videoita keskustelukysymyksineen

Turvataitokasvatusmateriaaleja voi integroida eri oppiaineiden yhteyteen – kuten äidinkielen, ympäristöopin, liikunnan, uskonnon ja elämänkatsomustiedon tunneille. Materiaalia voi hyödyntää myös KiVa-koulu -tunneilla sekä laaja-alaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Julkaisusta löydät myös materiaalia kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön.

Turvataitokasvatusmateriaalia alakoulujen opetukseen

Täältä löydät yhteen koottuna muitakin jo olemassa olevia turvataitokasvatusmateriaaleja. Saat helposti hyödynnettäväksesi aiheeseen liittyviä julisteita, videolinkkejä, sekä materiaaleja ja tehtäviä oppitunneilla käytettäväksi. Materiaalista löydät myös tietoa erilaisista kirjoista, oppaista ja nettisivuista, joita voi hyödyntää opetuksessasi haluamallasi tavalla.

Tietoa ja materiaalia alakoulun opettajille