Normit ja oikeudet

Kolme lasta ja pieni koira katsovat ulos ikkunasta. Ikkunaan on maalattu sateenkaari.

Normit opitaan

Mikä on sopivaa? Lapsi harjoittelee normeja ja arvoja.

Lapsi oppii muiden puheista, äänensävystä ja ilmeistä, mitkä asiat ovat sallittuja ja mitkä asiat eivät ole sallittuja. Lapsi oppii näin monenlaisia tapoja, joita omaan kulttuuriin kuuluu. Usein lapsi myös haluaa tehdä ja sanoa asioita, joita muut pitävät kiellettyinä.

Hyvät sosiaaliset taidot ja tavat auttavat lasta menestymään ja toimimaan niin, että muut hyväksyvät hänet. Opeta lasta käyttäytymään eri tilanteissa sopivalla tavalla. Lapset vasta harjoittelevat käyttäytymissääntöjä ja sopivuussääntöjä, joten ohjaa lasta hellästi ja asiallisesti.

Kerro lapselle hyvät tavat, jotka liittyvät alastomuuteen ja kehon koskettamiseen. Opeta myös asialliset kehoon ja eritteisiin liittyvät sanat.

Lapsi huomaa myös, että eri perheissä tai eri ihmisillä on erilaisia sääntöjä. Opeta lapselle sääntöjä, jotka liittyvät yksityisyyteen. Opeta myös julkisen ja yksityisen ero. Kerro, että kaikkia koskevat samat säännöt riippumatta sukupuolesta ja muista ominaisuuksista. Kulttuuri ja ikä voivat kuitenkin vaikuttaa siihen, voiko näyttäytyä alasti.

Puhu lapselle eri kulttuureista ja uskonnoista, joita lapsi voi kohdata. Opeta lapselle taitoja toimia muiden lasten kanssa ja yhteiskunnassa siten, että hän kunnioittaa muita. Opeta, että jokainen ihminen on oman yhteisönsä jäsen ja arvokas sellaisenaan. Lapsi kokeilee ja oppii yhteisön sääntöjä leikissä.

Toimi niin, että edistät sukupuolten tasa-arvoa. Auta lasta ymmärtämään ja kunnioittamaan yleistä suomalaista kulttuuriperinnettä. Se voi tapahtua esimerkiksi juhlapyhien vieton yhteydessä ja tapakasvatuksen keinoin.

Ohjaa lasta arvostamaan muita, vaikka heillä on eri kieli, kulttuuri, uskonto tai elämänkatsomus.

 

Lasten oikeudet

Minun kehoni kuuluu minulle! Lapselle täytyy kertoa hänen oikeutensa omaan kehoon ja avun kysymiseen.

Lapsella on oikeus tietää oikeuksistaan. Hänellä on oikeus esittää kysymyksiä kaikesta, myös seksuaalisuudesta. Anna lapselle tietoa seksuaalisuudesta ja oikeita ja asiallisia vastauksia kaikkiin kysymyksiin.

Ota vastauksissa huomioon lapsen ikä. Lapsella on oikeus oppia käyttämään sopivia sanoja, oikeus puhua kaikesta sekä ilmaista tarpeitaan ja toiveitaan.

Lasten seksuaalioikeudet

Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus siihen, että häntä kuunnellaan, hänet nähdään, hänet otetaan huomioon ja häntä ymmärretään.

Lapsella on oikeus saada arvostusta riippumatta sukupuolesta tai siitä, miten hän kokee oman sukupuolensa. Lapsella on myös oikeus leikkiä ja kokeilla eri sukupuolirooleja.

Lapsella on oikeus saada turvaa, tukea ja suojelua. Hänellä on oikeus yksityisyyteen sekä turvalliseen läheisyyteen. Hänellä on oikeus tutustua omaan kehoonsa.

Tärkeä lapsen oikeus on saada kehittyä omassa tahdissa ilman haittaa ja häiriötä. Lapsella on oikeus kehittyä niin, että hän ei joudu mukaan toimintaan, joka ei vastaa hänen ikätasoaan. Lapsella on oikeus saada suojelua seksuaaliselta väkivallalta ja loukkauksilta. Lapsella on oikeus päättää omasta kehostaan ja oppia turvataitoja.

Lapsella on myös oikeus osallistua päätöksentekoon, joka koskee häntä itseään.

Lapsen oikeuksien sopimuksen (YK 1989) tärkeimmät artiklat kehotunnekasvatukseen yksinkertaistaen ovat: 2: Kohtele minua oikeudenmukaisesti, 6: Opeta minulle uusia asioita, 20: Pidä minusta huolta, 34: Päätän omasta kehostani.

Seksuaalioikeuksien julistuksessa (WAS 1999) esitetään oikeus tutkittuun tietoon seksuaalisuudesta ja oikeus kattavaan seksuaalikasvatukseen. Tarkemmin lasten seksuaalioikeuksia määritteli WHO vuonna 2010.

YK: Yhdistyneet kansakunnat, WAS: World Association for Sexual Health, WHO: World Health Organisation.

Lasten seksuaalioikeuksista lisää:

Lapsen seksuaalioikeudet