Oikeus tietoon seksuaalisuudesta

Jokaisella on oikeus saada laadukasta seksuaalikasvatusta, eli tietoa seksuaalisuudesta sekä siihen liittyvästä vastuullisuudesta ja seksuaalioikeuksista. Ihmiset tarvitsevat tietoa seksuaalisuuden rikkaudesta ja monimuotoisuudesta eri elämänvaiheissa, jotta heillä olisi paremmat työkalut lisätä hyvinvointiaan ja nauttia seksuaalisuudestaan.

Seksuaalikasvatuksella tarkoitetaan seksuaaliterveyteen liittyvän tiedon, palvelujen ja opetuksen tarjoamista. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus tehdä tietoisia ja vastuullisia päätöksiä esimerkiksi lasten hankinnasta sekä muista seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvistä asioista. Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on tiedon ja taitojen lisääminen sekä sukupuolten ja yksilöiden välisen tasa-arvon lisääminen.

Seksuaalikasvatukseen liittyy usein monenlaisia tabuja ja uskomuksia, jotka estävät tai hidastavat tiedon jakamista. Tiedon jakamisen tuleekin olla maan kulttuurin ja uskonnon huomioon ottavaa. Annettavan tiedon tulee myös olla ikäryhmälle soveltuvaa sekä tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa.

Lapset ja nuoret

Vaikka seksuaalikasvatus on tärkeää kaikissa elämänvaiheissa, on se erityisen tärkeää lapsille ja nuorille. Tiedon­ ja ymmärryksenhalu seksuaalisuutta, kasvamista, ihmissuhteita, tunteita, minäkuvaa ja seksuaaliterveyttä kohtaan on silloin hyvin suurta, kulttuurista riippumatta.

Lasten seksuaalikasvatus tähtää myönteiseen kehoitsetuntoon ja kehonkuvaan. Se on myös sopivuussääntöjen harjoittelua ja itsemääräämisoikeuden opettelua. Samalla opitaan asenteet kehoa, tunteiden näyttämistä ja läheisyyttä kohtaan.

Seksuaalisuus ottaa valtavia harppauksia nuoruudessa, ja samalla nuorten tiedon tarve kasvaa. Nuorille pitää antaa tällöin oikeaa tietoa. Seksuaalikasvatus ei saa pohjautua vääriin uskomuksiin ja ennakkoluuloihin, vaan sen pitää vahvistaa nuorten omia keinoja tehdä päätöksiä omasta kehostaan ja ihmissuhteistaan.