Turvataidot

Tyttö sanoo ei.

Lapsi kaipaa toimintamalleja moniin tilanteisiin ja yksinkertaisia arvoja ja neuvoja: Saat suojata itseäsi, koska olet arvokas joka paikasta. Lapsi tarvitsee turvataitoja myös kaverisuhteissa ja esimerkiksi lasten välisissä tutkimusleikeissä. Oman kehon yksityisistä paikoista saa itse päättää. Saa sanoa ei, lähteä pois, kertoa luottamalleen aikuiselle, ja tätä kolmen kohdan sääntöä saa myös harjoitella aikuisten kanssa.

Opasta myös läheisiäsi

  • Kerro sukulaisillesi, kollegoillesi ja muille läheisillesi, että lapsi saa valita milloin ja kenen sylissä hän haluaa istua tai kenelle antaa suukon.
  • Lasta ei saa pakottaa läheisyyteen esim. lahjaa saadessaan tai silitettäessä uneen.
  • Myös läheisen ihmisen kosketuksesta saa kieltäytyä.
  • Älä loukkaannu lapselle.
  • Lapsi opettelee sanomaan ”Ei” turvallisten aikuisten ja ikätovereiden kanssa.
  • Lapsi kaipaa läheisyyttä ja syliä, mutta valitsee itse ajankohdan ja harjoittelee itsemääräämisoikeutta.

Tutustu turvataitoihin Turvataidot ja lapsen keho -julisteen avulla. Näin voitte opetella lasten kanssa Kolmen kohdan säännön, Uimapukusäännön sekä kosketuksen säännöt.

A3_Turvataitojuliste_selkosuomi_2020

Välitä lapselle myönteinen asenne!

Kerro, että lapsi voi luottaa omaan tunteeseensa siitä, mikä tuntuu hyvältä ja mikä pahalta. Kannusta lasta puhumaan avoimesti.

Opettele turvataitolaulu lapsen kanssa!

Miksi turvataitoja opetetaan lapsille?

Aikuiset eivät aina voi suojella lasta (esim. päiväkodin ja koulujen pihat ovat suuria ja siellä on paljon lapsia). Siksi lasten on opittava turvataitoja, joiden avulla he voivat puolustaa omia rajojaan sekä pitää huolta itsestään. He oppivat kunnioittamaan omaa ja toisten ihmisarvoa ja kehoa.

Turvataitojen avulla lapset saavat valmiuksia suojella itseään väkivallan, häirinnän ja kiusaamisen tilanteissa. Ja ehkä myös välttää niitä.

Turvataitokasvatus saattaa myös rohkaista lapsia kertomaan huolistaan ja peloistaan aikuisille, joihin he luottavat.

Lapset oppivat luottamaan itseensä toimijoina, kun saavat mallin ja harjoitusta siitä, miten toimitaan ikävissä tilanteissa.

Miten kerron pelottavista aikuisista

Pikku Kakkosen turvataito videot ja artikkeli

Pikku Kakkosessa annetaan kaikille kehon osille nimi ja opetellaan uimapukusääntö. Hyödylliset videot lasten kanssa katsottaviksi sekä paperinuket leikkeihin löytyvät täältä.