Väestöliitto - Etusivu

Befolkningsförbundet i Finland stärker välfärd och mänsklig samhörighet. Vi forskar, påverkar i samhällsfrågor och erbjuder tjänster och information.