Väestöliitto - Framsida

Tre generationer tillsammans: mamma, pappa, baby och mormor.

Befolkningsförbundet i Finland stärker välfärd och mänsklig samhörighet. Vi forskar, påverkar i samhällsfrågor och erbjuder tjänster och information.

Aktuellt