Familjevänlig arbetsplats

Befolkningsförbundet har som mål att öka den familjevänliga arbetskulturen och att göra det lättare att kombinera arbete och familj i livets olika skeden.

Arbetsplatsens familjevänlighet stöder både individers och familjers välmående. Forskning visar att den också ökar arbetsmotivationen och arbetsglädjen.

Vi har forskat i kombinerandet av arbete och familj och skapat god praxis för att öka familjevänligheten. Vi utfärdar Familjevänlig arbetsplats -märken till de arbetsplatser som uppfyller kriterierna för familjevänlighet. Märket är ett tecken på arbetsgivarens sociala ansvar och engagemang för att genomföra familjevänlighet.