Jourtjänsterna

Pojke med kepsoch hörlurar ler och tittar snett neråt

Hos Pojkarnas telefon svarar alltid en vuxen, manlig anställd hos Befolkningsförbundet, som är utbildad för uppgiften och väl insatt i frågor som berör pojkar och unga män. Telefon- och chatjourerna är öppna under vardagseftermiddagar och svarar på ca 14000 samtal varje år.

De teman vi från år till år brukar få mest samtal om är pubertet och kroppens utveckling samt sexualitet och relationer. I telefon- och chatjouren talar vi också mycket om skolan, fritiden och det mentala välmåendet. Det går bra att tala och fråga om vad som helst – temana är inte begränsade på något sätt. Våra dejourer är ändå inte sakkunniga på alla tänkbara områden. Vår huvudsakliga roll är därför att lyssna, vara empatiska och vid behov hänvisa till andra tjänster.

Arbetar du med pojkar och unga män? Berätta om våra jourtjänster!

  • Vi svarar under vardagseftermiddagar på gratisnumret 0800 94884 och i chatten på adressen www.poikienpuhelin.fi. Du kan ta kontakt i vilka frågor som helst – stora som små.
  • Det är gratis att ta kontakt och du får vara anonym. Samtalen är konfidentiella, men våra dejourer har anmälningsskyldighet, ifall det på basen av samtalet uppstår anledning till allvarlig oro.
  • I jouren svarar alltid en manlig sakkunnig som är anställd hos Befolkningsförbundet.
  • Dejouren ser inte telefonnumret en ringer ifrån. I chatten syns ip-adressen, men på basen av den syns inte ens adress eller övriga personuppgifter.
  • Samtalstiden är begränsad till ca 45 minuter.
  • Den som tar kontakt kan avsluta diskussionen när som helst, om det känns så. Dejourerna har också rätt att vägra fortsätta ett osakligt samtal.

I servicebeskrivningen och avsnittet om dataskydd kan du läsa mer om verksamhetsprinciperna för våra jourtjänster.