En dator och en forskningsrapport.

Forskning

Institutet för befolkningsforskning hjälper att förstå befolkningsutveckling, födelsetal och finländska familjer.

Institutet för befolkningsforskning studerar familjer, parförhållanden och hela befolkningen. Vi erbjuder aktivt vår expertis till medierepresentanter och beslutsfattare. Vi producerar ny och socialt betydande information om vår tids megatrender: vi forskar både i orsakerna till fallande födelsetal och den åldrande befolkningen och deras liv.

Vi bedriver för tillfället särskilt forskning kring födelsetal, åldrande och familjers välmående. Vi koordinerar också två studier som utgör delar av EU:s forskningsinfrastrukturprojekt i Finland: en kartläggning av åldrandet, SHARE, och studien Generations and Gender Survey.

Vi ger årligen ut Familjebarometern och den demografiska årsboken (Finnish Yearbook of Population Research). Familjebarometern behandlar aktuella teman som gäller finländska familjer.

Verksamheten vid Institutet för befolkningsforskning finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Studerande: Vi erbjuder gärna en möjlighet till forskningspraktik och uppmuntrar dessutom studerande att utnyttja vårt material i sina kandidat- och magisteruppsatser. Kontakta oss eller skicka en öppen ansökan till vår forskningsdirektör om du blev intresserad!