Vilka är vi?

Poikaoletettu makaa nurmikolla silmät kiinni.

Vi på Befokningsförbundet i Finland har arbetat för att främja ungdomarnas sexuella hälsa och välbefinnande från och med 1980-talet.

Tjänsterna har alltid varit avgiftsfria och lättillgängliga. Vår klinik för sexuell hälsa var banbrytande för ungdomarnas sexuella hälsa i Finland. Från och med 2016 har verksamheten styrts till online tjänster. Människorelationer har också varit kärnan i vår verksamhet från början.

Idag fokuserar vårt arbete specifikt på nättjänster med låg tröskel. Vi uppmuntrar ungdomar och unga vuxna att kontakta oss i en tid då oro ännu inte har lett till en allvarlig kris.

Våra projekt för att stödja personliga relationer hos ungdomar och unga vuxna drar nytta av en mångsidig expertgrupp. Målet är att ungdomarna kunde leva tillfredsställande liv i bra relation till andra. Vårt team kombinerar expertis inom ungdomsarbete, hälsovård, samhällsvetenskap och psykoterapi. Alla som arbetar med ungdomar har också utbildning i sexologi.

Vi når ungdomar via sociala medier, särskilt genom Instagram, YouTube och TikTok.

Vi håller föreläsningar online samt erbjuder webinarier. Våra videor och artiklar stödjer sexualundervisning i skolor.

Kumita-kampanjen distribuerar kondomer och information om användning av kondomer till högskolor (elever vid 14 års ålder). Vi uppmuntrar lärare i skolorna och föräldrar till ungdomar att prata om sexualitet och preventivmedel med ungdomar. I projektet Du är inte ensam (Et ole yksin) arbetar vi för att utrota både sexuella trakasserier och annan olämplig behandling inom idrott.