käsi pitää kylttiä: body my choice

Global utveckling

Väestöliitto arbetar för att säkerställa att varje person är fri och har rätt att på ett ansvarsfullt sätt besluta om sin kropp och sina relationer. Detta innebär att främja sexuella rättigheter.

Vi är Finlands ledande expert inom global sexuell hälsa och rättigheter. Vi arbetar för att främja jämställdhet mellan människor och motsätter oss alla former av diskriminering. Kärnan i vårt arbete är allsidig sexualundervsining, säkra aborter, allas rätt till en effektiv preventivmetod och att bekämpa sexuellt och könsbaserat våld. FN:s mål för hållbar utveckling kan inte uppnås om sexuella rättigheter inte förverkligas. I avsaknad av sexuella rättigheter kan andra mänskliga rättigheter inte helt förverkligas.

Vi fungerar som experter, gör utvecklingssamarbete och ger global fostran.  Genom vårt omfattande nätverk har vi tillgång till den senaste informationen som bidrar till att göra vårt arbete mer relevant.