Kropps- och känslofostran

Lapset halaavat sohvalla toisiaan

Vad innebär sexualitet under barndomen?

• Hur svarar jag åldersenligt till ett barn?
• Hur lär sig barnet respektera sin egen och andras kroppar?
• I vilken ålder skall man tala om trygghetsfärdigheter med ett barn?
• Hur stöder jag föräldrar och uppmuntrar dem att bekanta sig med kropps- och känslofostran?
• Hur och när skall ämnet tas till tals?

Material på svenska

Grundkurs och verktyg för kropps- och känslofostran

Dropp-metoden-förebyggande av mobbning och trakasserier

Människans sexuella utveckling från spädbarn, tonårstid mot vuxenlivet går genom många faser.

Kroppsuppfattning och förståelse för kroppens funktioner samt känsloidentifikation utvecklas parallellt.

Den vuxnas förhållningssätt till sin egen kropp, sexualitet och förmåga att njuta av sexualitet har ett stort inflytande på hur bra denna resa formar sig.

Kropps- och känslofostran för barn i åldern 0 – 8 år. Kropps- och känslofostran är en omfattande helhet. Alla våra råd och instruktioner baserar sig på forskning, internationella rekommendationer och utbildningsstyrelsens direktiv.

Småbarns sexualitet skiljer sig från de ungas och vuxnas sexualitet.
Sexualitet innebär bland annat funderingar om kroppen och dess funktionen samt jämförelse av dem.

Samtidigt bekantar man sig med välmående och artigt uppträdande.

Då det gäller barn rekommenderas det att använda kropps- och känslofostran istället för sexualfostran.

Kropps- och känslofostran beskriver bättre små barns utveckling och behov.
Föräldrarnas databas hittar du här. Småbarns kropps- och känslofostran är en samarbetsprocess med familjen.

Läs även kapitel ”Trygg kroppskunskap och sexualundervisning” (sidan 165) och ”Arbetet med att stärka barns integritet” (sidan 139) i boken ”En barndom utan våld : Åtgärdsplan för förebyggande av våld mot barn 2020−2025”. Läs här.

Titta på videorna:

Nationella utbildningsstyrelsens (OPH) riktlinjer för förskoleundervisning, förskola och grundutbildning är obligatoriska. De ger bra byggstenar för att genomföra kropps- och känslofostran.

Världshälsoorganisationen WHO:s europeiska avdelning publicerade 2010 guiden Standarder för sexualundervisning i Europa. (WHO är en förkortning från engelskans World Health Organisation). Det handlar om en handbok både till myndigheter och till experter gällande sexualundervisningens innehåll för 0-18-åringar. I handboken förklaras detaljerat vilka områden och vilket innehåll som ska erbjudas olika åldersgrupper. Befolkningsförbundets alla modeller och material grundar sig på dessa samt på pålitlig vetenskaplig kunskap.