Forskningsnätverket för födelsetal (Synty)

Det nya nationella forskningsnätverket för födelsetal, Synty, skapar och sprider information om nativitet, fertilitet, reproduktiv hälsa och barnskaffning. Nätverket som samordnas av Befolkningsförbundet samlar de aktörer som studerar Finlands födelsetal och gör informationen tillgänglig för befolkningen, media och experter.

Syftet med forskningsnätverket är att skapa synergier mellan de olika aktörerna och uppmuntra dem till tvärvetenskapliga projekt som stärker forskning kring nativitet. Vi främjar en relevant samhällsdialog genom nätverkets publicerings- och nyhetsbrevverksamhet och genom att organisera en temadag om nativitet.

Kom med i nätverket

Vi söker nu forskare och forskargrupper från olika discipliner som är intresserade av att delta i forskningsnätverket. Anmälningar och ytterligare förfrågningar kan riktas till forskningsnätverkets koordinator, Karla Uusitalo (kontaktinformation nedan). Institutet for befolkningsforskning planerar och vidare utvecklar nätverket under år 2020.

Partnerskap

Alli Paasikivi-stiftelsen stöder år 2020 nätverkets verksamhet.