Malawi

kaksi malawilaista nuorta

I Väestöliittos projekt uppmuntras särskilt pojkar och män att ifrågasätta traditionella könsroller och utmana sina egna attityder.  Flickors framtidsval har traditionellt varit snäva och deras tillkommande tid är ofta knuten till moderskap. Faktum är att flickor har informerats om alternativa perspektiv på konferenser för dem eller i kamratgrupper i skolor. Där har unga kvinnor som har hamnat på mycket olika karriärvägar berättat om sina liv. Många flickor säger att de där fick impulser för sina egna nya drömmar.

Malawi ligger i Afrika, söder om Sahara, och är ett av de fattigaste länderna i världen, även om det har kunnat utveckla sin ekonomi och befolkningens levnadsförhållanden de senaste åren. Men fattigdom och ojämlikhet är fortfarande förhärskande. 66% av befolkningen är under 24 år, vilket sätter stort tryck på statliga strukturer. Då det gäller de sexuella rättigheterna är de största utmaningarna tonårsgraviditeter, hög mödradödlighet, barnäktenskap, ett högt antal HIV-positiva människor och könsbaserat våld. Lagliga aborter är praktiskt taget förbjudna i landet, vilket ökar antalet farliga aborter. Relationer mellan människor av samma kön är enligt lag kriminella och regnbågsmänniskor upplever dagligen våld och hot. 

I Malawi har cirka 40% av flickorna och kvinnorna upplevt könsrelaterat eller sexuellt våld. Bakom fenomenet ligger negativa attityder till flickor och kvinnor, ojämlikhet mellan könen och snäva könsroller och normer.