Sex

huulet suutelevat

Sex betyder olika saker för olika människor. Människors kroppar och preferenser är olika och påverkar hur var och en definierar sex.

Sex kan till exempel vara tankar, känslor och aktiviteter som ger sexuellt nöje, njutning och upphetsning. Man kan ha sex ensam, med en annan eller andra personer.

Alla unga människor i världen har sexuella rättigheter. De är anknutna till de mänskliga rättigheterna. Med sexuella rättigheter avses en individs rätt att medvetet och ansvarsfullt besluta i frågor som rör den egna sexualiteten.